Lingsoft® 

Lingsoft koulutti julkishallinnon kääntäjiään

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisääLingsoft järjesti Turussa 29.8.2011 koulutustilaisuuden julkishallinnon asiakkaiden tekstejä kääntäville kääntäjilleen. Koulutuksessa kääntäjät saivat mahdollisuuden päivittää tietojaan julkishallinnosta, erilaisista tekstityypeistä ja niiden kääntämisestä sekä lähteiden käytöstä. Koulutuspäivään osallistui parisenkymmentä kääntäjää ja koko Lingsoftin julkishallinnon projektitiimi.

”Olemme Hansel-hyväksytty valtionhallinnon käännöspalvelutoimittaja ja asiakaskuntaamme kuuluu useita ministeriöitä ja muita valtionhallinnon organisaatioita. Koulutuspäivän aikana kääntäjämme saivat mahdollisuuden kehittää osaamistaan ja vaihtaa kääntäjäkollegoidensa kanssa parhaita käytäntöjä. Tällaiset tilaisuudet ovat omiaan parantamaan julkishallinnon asiakkaillemme toimitettujen käännösten laatua entisestään”, toteaa julkishallinnon asiakasvastaava Riikka Mäkinen.

Lingsoftin käännösyksikön operatiivinen johtaja Maria Leinonen esitteli koulutuksen aluksi Lingsoftin toimintaa ja kertoi yrityksen strategiasta toimia kokonaisvaltaisena kielipalveluiden tarjoajana.
Lingsoftin projektipäälliköt Petra Niiranen ja Ira Parvelahti kertoivat Lingsoft Language Central -dokumentinhallintajärjestelmän hyödyistä ja kävivät läpi kattavasti julkishallinnon käännöksissä käytettäviä sanasto- ja termilähteitä. Projektipäälliköiden koulutusosiossa korostettiin virallisten lähteiden ja valtionhallinnon sanastojen johdonmukaisen käytön tärkeyttä sekä asiakaskohtaisten lähteiden merkitystä.

Lingsoftin freelancekääntäjä Heidi Gräsbeck kertoi julkishallinnon tekstien työstämisestä kääntäjän näkökulmasta. Hän kertoi omista työtavoistaan, antoi esimerkkejä, opasti kääntäjäkollegoitaan tiedonhaussa ja painotti oikeiden lähteiden käytön sekä tarkkuuden ja huolellisuuden merkitystä.

Päivän lopuksi Lingsoftin julkishallinnon asiakkaan edustajat toivat koulutukseen arvokkaan asiakasnäkökulman. He kertoivat tarkemmin siitä, mihin Lingsoftin toimittamia käännöksiä käytetään sekä millaisiin asioihin käännöksissä kiinnitetään huomiota. He neuvoivat myös osaltaan lähteiden tehokkaassa hyödyntämisessä ja kehottivat ottamaan rohkeasti yhteyttä ongelmatilanteissa käännösprosessin aikana.

Koulutukseen osallistuvat kääntäjät olivat tilaisuuteen erittäin tyytyväisiä. He kertoivat oppineensa uutta ja arvostaneensa erityisesti sitä, että käännösprosessin eri osapuolien – asiakkaan, projektipäälliköiden ja kääntäjien – näkökulmat täydensivät hyvin toisiaan. Koulutukseen osallistuneet kääntäjät kommentoivat tilaisuutta muun muassa seuraavasti:

”Yhteyshenkilöiden ja asiakkaiden tapaaminen on mukavaa ja hyödyllistä ja vaikuttaa positiivisesti yhteistyöhön ja työmotivaatioon.”

”Minusta on erittäin hyvä, että tarjoatte kääntäjillenne mahdollisuuden oppia toisiltaan ja saada asiakkaan näkemys työskentelystä.”

Lisätietoja koulutuksesta

Riikka Mäkinen
puh. 050 350 4508

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.