Lingsoft® 

Suomenruotsin puhesynteesi Samuel julkaistu

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Pietarsaari 24.9.2010 – Näkövammaisyhdistys Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) on yhteistyössä Acapela Groupin kanssa kehittänyt suomenruotsinkielisen puhesynteesin, jolle on annettu nimeksi Samuel. Lingsoft on tarjonnut suomenruotsin kieltä koskevat lingvistiset palvelut. Ääni toimii monilla erilaisilla teknisillä alustoilla, mm. tietokoneissa ja matkapuhelimissa.
Kuuntele Samuelia, suomenruotsin puhesynteesiä

"Yhteiskunnassamme kaikilla on oikeus samoihin palveluihin. Tämä koskee myös tiedonsaantia. Erityisesti näkövammaisille ja muille lukemisvaikeuksista kärsiville tuottaa vaikeuksia saada tietoa päivälehdistä, kirjoista ja internetistä, jos heillä ei ole riittävän tehokkaita apuvälineitä," toteaa projektipäällikkö Daniel Ainasoja.

Samuelin avulla voidaan tuottaa mm. äänilehtiä (sekä sanoma- että aikakauslehtiä) ja äänikirjoja. Lisäksi sitä voidaan käyttää muistiinpanojen, asiakirjojen, sähköpostien ja www-sivujen ääneen lukemiseen. Toisin sanoen se on kehitetty parantamaan lukemisvaikeuksista kärsivien mahdollisuuksia kommunikoida ja vastaanottaa tietoa.

"Puhesynteesiä käytetään myös yhä useammin kaupallisissa ja julkisissa sovelluksissa senkin vuoksi, että äänten laatu on parantunut huomattavasti uuden teknologian ja uusien menetelmien myötä," sanoo Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman.

Puhesynteesi Samuel on kehitetty seuraavien yhdistysten ja säätiöiden avustuksin: Raha-automaattiyhdistys RAY, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen Svenska Blindgården, Helsingforsregionens Taltidningsförening r.f., Helene ja Walter Grönqvistin säätiö ja Otto A. Malmin lahjoitusrahasto.

Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) on yhteys- ja etujärjestö, jolla on runsaat 160 jäsentä. Jäsenet ovat näkövammaisia ja sokeita. Yhdistyksen toiminta perustuu pyrkimykseen saada näkövammaisille henkilöille muiden kansalaisten kanssa tasavertaiset sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset elinolosuhteet. NÖSS on viimeisten kahdeksan vuoden aikana ajanut useita suuria teknisiä kehittämishankkeita, joiden tarkoituksena on parantaa näkövammaisten tiedonsaantia PratSam-järjestelmän avulla.

Acapela Group on johtava toimija ääni- ja puheteknologian alalla. Yritys kehittää "teksti puheeksi" -ratkaisuja (puhesynteesi), joissa monenlaisissa asiayhteyksissä esiintyvä teksti muutetaan luonnollisin äänin tuotetuksi puheeksi. Asiakas voi valita joko jonkin Acapelan 50 korkealaatuisesta vakioäänestä 30 eri kielellä tai kehittää oman eksklusiivisen yritysäänensä.

Lingsoft tarjoaa kirjoitetun ja puhutun kielen analyysia, käsittelyä ja soveltamista koskevia tuotteita ja palveluita. Päätoimialueemme ovat käännöspalvelut sekä oikeinkirjoituksen ja kieliopin tarkistusohjelmat ja tavutukseen, puheen tunnistamiseen ja kielen analyysiin liittyvät ohjelmistot.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.