Lingsoft® 

Hakemisto

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

aihekohtainen kielentarkistin
aihekohtainen tarkistin
aihekohtaiset kielentarkistimet
aihekohtaiset tarkistimet
aikakauslehtien toimitusjärjestelmät
aineistojen hallinta
aineistojen luokittaminen
aineistoluokitus
aineiston automaattinen luokittelu
aineiston hankintaprosessi
aineiston luokitteluprosessi
akronyymien tunnistaminen
analyysi
arkiston indeksoiminen
arkiston indeksointi
asiakaskohtaisesti räätälöity tarkistin
asiakaskyselyiden automaattinen luokittelu
asiakaspalvelukeskus
asiakaspalvelun seuranta
asiakassegmenttien tunnistaminen
asiakastiedon hallinta
asiakastyytyväisyyden seuranta
asiakastyytyväisyys
asiakastyytyväisyystutkimus
automaattinen indeksointijärjestelmä
automaattinen kielentarkistus
automaattinen kielentunnistus
automaattinen luokitteleminen
automaattinen luokittelu
automaattinen luokittelupalvelin
automaattinen oikoluku
automaattinen puheentunnistus
automaattinen puhelinkeskus
automaattinen puhepalvelu
automaattinen ryvästyspalvelin
automaattinen tavutus
automaattinen tiedonerottelu
automaattiset puhelinkeskukset
automatisoidut ohjelmistopalvelut
avainsanojen tuottaminen

D

digitaalinen arkisto
digitaalinen arkistointi
disambiguointi - yksiselitteistäminen
dokumenttien automaattinen ryhmittely
dokumenttien luokittelupalvelin
dokumenttien rakeistaminen
dokumenttien reitittäminen
dokumenttien ryvästys
dokumenttien sijoittaminen
dokumenttivirran ohjaaminen

E

e-aineisto
e-aineistojen hallinta- ja lainausprosessit
e-aineistojen hankinta- ja luokitteluprosessit
e-aineiston hallinta
elektroninen julkaiseminen
elektronisen aineiston hallinta
elektroniset aineistot
elektroniset kirjastojärjestelmät
elektroniset kirjat
elektroniset tietokirjat
entiteetin mukainen lajittelu
erikoiskäyttöön tarkoitettu mobiilikäyttöliittymä
erityisryhmien asiointi
erityisryhmien viestintä
erityissanastot
erottelusääntö
EU-tekstien tarkistaminen
EU-tekstien tarkistin

F

frekvenssiin perustuva hakutulosten pisteytys
fuusiotiedon erotteleminen
fuusiotieto

H

hakujen laajentaminen
hakujen optimoiminen
hakujen optimointi
hakukoneen indeksoiminen
hakukoneen indeksointi
hakulavennus
hakusanojen generointi
hakutekniikat ja luokittelu
hakutulosten esittämisjärjestys
hakutyökalut
helppo hyödynnettävyys
henkilöstöhallinnan seuranta
henkilöstöhallinta
hierarkkinen luokittelujärjestelmä
huhujen ja tekojen erottaminen toisistaan
häiriöautomaatti

I

ilmoitushallinta
ilmoitusten hallinta
ilmoitustenhallinnan ohjelmistoratkaisut
indeksointi
indeksointi- ja hakutyökalut
indeksointityökalut
informaation ennakoiva hallinta
informaation hallintaongelma
informaation nopea tarkastelu
interaktiivinen oikoluku
interaktiivinen visualisointi

J

jatkuva ympäristönseuranta
julkaisujärjestelmien toimittaja

K

kaksisuuntainen puhekäyttöliittymä
kansainvälinen tuotelanseeraus
ketjuttaminen
kielellinen brandi
kielellisen brandin hallinta
kielellisten elementtien hallinta
kielellisten prosessien hallinta
kielen mallintaminen
kielenhallintaratkaisut
kielenhuolto
kielenkehitys
kielenmallinnus
kielentarkistimet
kielentarkistus
kielentarkistus (oikeinkirjoitus, sanasto, tyyli)
kielentarkistusohjelmisto
kielentunnistus
kieli- ja viestintäprosessien kehittäminen
kielianalyysi
kieliasun tarkistaminen
kieliasun tarkistus
kielikohtainen morfologinen analysaattori
kieliopillinen rakenne
kieliopin tarkistaminen
kieliopintarkistaminen
kieliopintarkistin
kieliopintarkistuksen ratkaisut
kieliopintarkistus
kieliopintarkistusohjelma
kielioppitarkistusohjelma
kieliratkaisut
kieliresurssit
kieliteknologia
kieliteknologiset työkalut
kieliteteknologiakomponentit
kielityökalumoduulit
kielityökalut
kilpailija-analyysi
kilpailuanalyysi
kilpailuanalyysi, informaatio ja arkistointi, KIA
kirjastojärjestelmät
kirjoittajan apuvälineet
kirjoittajan ja lukijan työkalu
kirjoittajan työkalut
kirjoitus- ja taittotyökalut
kirjoitustyökalut
komentojen ketjuttaminen
komentolista
komentolistat
komentoluettelo
komentoluettelot
konekääntäminen
korkealuokkaiset tarkistimet
korkealuokkaiset tarkistintyökalut
korkealuokkaiset tarkistustyökalut
korpuksen tunnistus
kultastandardi
käsitettä luonnehtivan lauserakenteen kuvaaminen
käyttäjädokumentaatio
kääntäminen
kääntämisen apuvälineet

L

laadun parantaminen
laajojen dokumenttihakujen helppo käsittely
lajittelu entiteetin mukaan
lajittelu suhdetyypin mukaan
language management
lause- ja sana-analyysi
lauseanalysaattori
lauseanalyysi
lehti- ja kustannusala
lehtiartikkelitietokanta
lehtikohtaiset tarkistimet
leksikot
lokalisointi
luetteloiden esitystapa
luetteloiden oikea esitystapa
lukijan työkalut
luokittaminen
luokitteluhierarkia
luokittelumalli
luokittelumallin sopivuus
luokittelunmukaiset hakupalvelut
luokittelupalvelin
luokituksen systemaattisuus
luokitus
luokitustyökalut
lyhenteiden hallinta

M

mainosmateriaalit
manuaalinen luokittelu
markkina-analyysi
markkinaseuranta
Microsoft Style
mobiilikäyttöliittymäteknologia
mobiilisanakirja
mobiiliviestintä
monikielinen viestintä
monikielinen yritysviestintä
monimerkityksisyyksien karsiminen
monipuoliset hakuominaisuudet
morfologia
morfologia-analysaattori
morfologinen kaksitasomalli
morfologinen sana-analyysi
morfosyntaktinen analysointi
morfosyntaktinen analyysi
muokattava komentoluettelo

N

nimikkeiden käytön vakiointi
nopea kampanja
nopea promootio
nopeat kampanjat
nopeat promootiot
näppäinkomentoja korvaava sovellus
näppäinkomentojen korjaaminen

O

oikeinkirjoituksen tarkistaminen
oikeinkirjoituksen tarkistus
oikeinkirjoitusvirheet
oikolukeminen
oikoluku
oikoluku- ja kieliopintarkistinohjelmat
oikolukuohjelma
oikolukuratkaisut
oikoluvun automaattinen tarkistaminen
oikoluvun nopeuttaminen
oikoluvun ohjelmistoratkaisut
ontologioiden integroiminen
opetussovellukset
oppimisen apuväline
oppimisen apuvälineet

P

paikallistetut sanastot
paikannimien kirjoitusasun tarkistus
palveluiden puheohjaus
perusmuoto
perusmuotojen palauttaminen
perusmuotoonpalautus
positiivisten tai negatiivisten trendien erottelu
puheeksi muuttaminen
puheella ohjattava
puheella ohjattava puhelinluettelo
puheella ohjattavat
puheen automaattinen havainnointi
puheen tunnistaminen
puheen tuottaminen
puheen ymmärtäminen
puheenkehitys
puheentunnistimet
puheentunnistin
puheentunnistus
puheentunnistusohjelmisto
puheeseen perustuva palvelu
puheeseen perustuvat palvelut
puhekomennon tunnistaminen
puhekomennot
puhekomento
puhelinpalvelukeskus (contact center)
puhelinpalvelut
puheohjaaminen
puheohjattava sovellus
puheohjattu palvelu
puheohjatut palvelut
puheohjaus
puhepalvelu
puhepalvelukampanja
puheportaali
puhesovellukset
puhesynteesi
puhesynteesi eli puheentuotto
puhesyntetisaattori
puhetekniikkasovellus
puheteknologia
puhetyökalut
puhujantunnistus
puhujariippumaton
puhujariippumattomuus
puhuva puhelinluettelo
pysäkkiaikataulu

R

rajoitekielioppijäsennin
rajoitekielioppijäsennin (CG)
rakeistamaton dokumentti
reklamaatioiden vähentäminen
responsiivisuuden parantaminen
resurssien säästäminen
resurssien säästö
ruudunlukija
ruudunlukuohjelma
ryvästinpalvelin
ryvästys
ryvästysmalli
ryvästysmallin syvyys
ryvästysmoduuli
ryvästyspalvelin
räätälöidyt kielentarkistimet
räätälöidyt tarkistimet
räätälöinti
räätälöity tarkistin
räätälöity tyylintarkistin
räätälöitävä mobiilikäyttöliittymä

S

sana- ja lauseanalysaattorit
sana-analysaattori
sana-analyysi
sanakirja-alusta
sanastot
sanoma- ja aikakauslehtien toimitusjärjestelmät
sanomalehden arkisto
sanomalehden tehokas toimitusprosessi
sanomalehtien toimitusjärjestelmät
segmentointi
sektoriraportti
semanttinen samankaltaisuus
semanttinen segmentointi
sisällön hallinta
sisällönhallinnan ohjelmistoratkaisut
sisällönhallinta
skriptirajapinta
sovelluksen puheohjaaminen
sovelluksen puheohjaus
sovellusintegraattori
sovelluskohtainen komentolista
sovelluskohtainen komentoluettelo
sovelluskohtaiset komentolistat
sovelluskohtaiset komentoluettelot
suhdetyypin mukainen lajittelu
suomen hakuvartalot
suomen kielen synteesi
suomen morfologinen jäsennin
suomen oikeinkirjoituksen tarkistus
suomen oikolukuohjelma
suomen tavutus
suomenruotsalaisten tyylipiirteiden tarkistus
suurten tekstitietomäärien hallinta
symboliavusteinen
symboliavusteisuus
symboliperustainen
symboliperustainen kielenoppiminen
symboliperustaisuus
synonyymisanastot
synteettinen puhe
syötedokumenttien normalisointi
sähköinen arkisto
sähköinen julkaiseminen
sähköinen lehtiarkisto
sähköinen sanakirja
sähkökirja
sähköpostien kuunteleminen
sääntöihin perustuva tiedonerottelu

T

tahattomat kirjoitusvirheet
taittajan apuvälineet
taittotyökalut
taivuttava suomen synonyymisanasto
taivutusmuodot
taivutusmuoto
taivutusmuotojen huomiointi
tallennusratkaisu
tarkistintyökalut
tarkistusohjelma
tavuraja
tavutin
tavuttaminen
tavuttimet
tavutuksen automaattinen tarkistaminen
tavutuksen ohjelmistoratkaisut
tavutus
tavutusratkaisut
tavutusvirheet
tekninen kirjoittaminen
tekstidokumenttien analysointi
tekstien oikeellisuus
tekstien saattaminen julkaisukuntoon
tekstin automaattinen, älykäs käsittely ja hyödyntäminen
tekstin louhiminen
tekstin pääaiheiden automaattinen tunnistaminen
tekstin sisäisten viittaussuhteiden tunnistaminen
tekstin tarkistaminen
tekstin tuotanto
tekstin tuottaminen
tekstin ymmärtäminen
tekstinlaadinta
tekstinlaadintatyyli
tekstinlouhinta
tekstinlouhintatyökalut
tekstintarkistus
tekstintuotannon ohjelmistoratkaisut
tekstityypit
tekstityyppikohtaiset ohjeet
tekstityökalu
termien ja nimikkeiden käytön vakioiminen
termien ja nimikkeiden käytön vakiointi
termien johdonmukaisuus
termien käytön vakiointi
terminologia ja kielentarkistus
terminologialuettelo
terminologian hallinta
terminologianhallinta
termistö
tesaurukset
tiedon etsiminen
tiedon etsintä
tiedon hakeminen
tiedon luokittaminen
tiedon luokittelu
tiedon luokitus
tiedonerotelupalvelin
tiedonerottelu
tiedonerottelu säännöillä
tiedonerottelun avainsovellukset
tiedonerottelupalvelin
tiedonerotteluratkaisu
tiedonetsintäpalvelin
tiedonhallinta
tiedonlouhinta
tiedotuskampanjat
tieteellis-tekninen kirjasto
tietojen segmentointi
tietokantakyselyt
tietokomponentti
tietokomponenttien hierarkia
tietokoneen käytön helpottaja
tietokoneen käytön helpottaminen
tietokoneen ohjaaminen
tietokoneen ohjaus
tietokoneen puheohjaus
tietämyskanta
tilaajahallinnan ohjelmistoratkaisut
tilaajahallinta
toimialakohtainen kielentarkistin
toimialakohtainen tarkistin
toimialakohtaiset kielentarkistimet
toimialakohtaiset tarkistimet
toimituksellinen tuotanto
toimitusjärjestelmät
tulkkaus
tunnistuslista
tuotantoprosessin nopeuttaminen
tuotedokumentaation normalisointi
tuotelanseeraus
tuotenimien johdonmukaisuus
tuotenimistö
tuotenimistön hallinta
turhien virheiden eliminointi
tyylintarkistaminen
tyylintarkistus
tyylintarkistusohjelma
tyyliohjeet
tyyliopas
tyylioppaat
tyylipiirteiden tarkistaminen
tyylipiirteiden tarkistus
tyylivirheiden eliminointi
työnteon tehostaminen

V

vakiotavutin
vapaamuotoinen tekstimassa
varastokeräilyt
verkkojulkaisujärjestelmä
verkkosivujen indeksoiminen
verkkosivujen indeksointi
verkkosivut
viestinnän laatu
viestintäratkaisu
virheetön markkinointimateriaali
virheiden eliminointi
virheiden minimointi
visualisointi
vuorovaikutteinen oikoluku
vuorovaikutuksen helpottaminen
väärä tavutus

Y

yhdenmukainen termistö
yksikköjen tunnistaminen
yksikköjen välisten suhteiden tunnistaminen
yksiselitteistin
yksiselitteistäminen
yksiselitteisyys
yksityiskohtainen räätälöiminen
yksityiskohtainen räätälöinti
yleiskielen tarkistusohjelma
yritysdokumentaatio
yritystarkistin
yritysterminologia
yritysterminologian hallinta

ä

äänipalaute

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.