Europeiska kommissionens översättningsavtal för finska och svenska till Lingsoft

Lingsoft Language Services Ab har vunnit Europeiska kommissionens ramavtal om översättningstjänster till finska och svenska. Avtalet är värt 5 miljoner euro.

Inom ramen för avtalen som knyts med Europeiska kommissionen levererar Lingsoft översättningar av kommissionens dokument till finska och svenska fram till våren 2024. De fyraåriga avtalen träder i kraft den 1 juli 2020 och deras värde är sammanlagt 5 miljoner euro.

Lingsoft har levererat finska översättningstjänster till Europeiska kommissionen i nästan 20 år. I och med de avtal som nu ingåtts utvidgas samarbetet med Europeiska kommissionen även till svenska översättningar.

De nya avtalen gör Lingsoft till en betydande leverantör av EU-översättningar till både finska och svenska, då Lingsoft även levererar översättningar till finska och svenska till Europaparlamentet som den primära leverantören inom ramavtalen.

"Vi är mycket glada över att vi har vunnit dessa nya avtal från Europeiska kommissionen för två målspråk. De tidigare avtalen har varit så kallade ranking-avtal där beställningarna har fördelats på flera leverantörer. I och med den här nya avtalsmodellen blir Lingsoft  huvudleverantör, vilket gör det möjligt för oss att samarbeta ännu närmare med kommissionen. Vi gläder oss också åt att vi kan erbjuda mer arbete till vårt omfattande nätverk av EU-översättare. Flera fleråriga EU-avtal ger oss dessutom en fantastisk möjlighet att fortsätta vår utveckling av språkteknologi och tjänsteprocesser ytterligare, och på så sätt fortsätta att producera högkvalitativa översättningstjänster för Europeiska unionens institutioner", berättar Lingsofts Chief Service Officer Riikka Heikkilä.

Lingsoft har utöver huvudavtalen med Europeiska kommissionen och Europaparlamentet flera ramavtal med Översättningscentrum för Europeiska unionens organ. Dessutom förser Lingsoft Europeiska unionens publikationsbyrå med underhåll, utarbetande och översättningar av EU-lagstiftning från engelska till 23 språk.

Lingsoft

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språkteknologi, Finlands och Nordens ledande leverantör av språktjänster och språkteknologilösningar. Vi erbjuder mångsidiga tjänster och lösningar för analys, bearbetning, produktion och hantering av såväl talat som skrivet språk. Oberoende av om utmaningen är flerspråkighet, interaktivitet, tillgänglighet, begriplighet, sökbarhet, produktivitet, effektivitet eller kvalitet, står språket i centrum för allt: text, tal och betydelse.

Mer information

Lingsoft Language Services Ab
Riikka Heikkilä
Chief Services Officer
riikka.heikkila@lingsoft.fi
tfn  +358 50 350 4508

Back to news