Mediatuotteita kaikille: video- ja äänisisältöjen saavutettavuus

pitkätukkainen nainen koneella selin kameraan, kuulokkeet päässä

Meillä kaikilla on oikeus saada tietoa ja oppia riippumatta luki- ja oppimishäiriöistä, kuulo- tai näkövammasta tai haasteista verkkomedioiden käytössä. Näiden oikeuksien turvaamiseksi on luotu WCAG-ohjeisto (Web Content Accessibility Guidelines) eli Verkkosisältöjen saavutettavuusohjeet. WCAG on kansainvälinen, jatkuvasti päivittyvä ohjeiden kokonaisuus, joka ohjaa mediasisältöjen, kuten videoiden ja ääniraitojen, tuomista kaikkien saataville.

Lisäksi Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019), joka osaltaan määrittelee palveluiden saavutettavuuden ja käytettävyyden reunaehtoja. Laki koskee julkisten organisaatioiden verkko- ja mobiilisovelluksia. Saavutettavuus ja sen kehittäminen kuitenkin palvelee kaikkia verkkopalvelujen tuottajia, olivatpa ne yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin toimijoita.

Mitä saavutettavuus sitten tarkoittaa suhteessa video- ja äänisisältöihin? Video on erittäin monipuolinen väline, jonka merkitys digi- ja verkkoympäristöissä kasvaa jatkuvasti. Tekstitys helpottaa huomattavasti videoiden käyttöä kuulovammaisille, kieltä heikosti osaaville sekä silloin, kun videon ääniä ei voida tai haluta laittaa päälle. Tekstitys myös helpottaa sisältöön keskittymistä.  Saavutettavuusvaatimuksien mukaan videossa tulee tekstittää puheen lisäksi myös muut videon kannalta olennaiset äänet (esimerkiksi herätyskellon ääni) ja mahdollisen musiikin tyyli (esimerkiksi pehmeä, dramaattinen, synkkä). Tekstityksen tulee myös osoittaa kuka puhuu, jos puhuja ei näy tai erotu selvästi.

Näkövammaiset puolestaan hyötyvät ääniselitteestä eli kuvailutulkkauksesta, jossa videon tapahtumia ja kuvattavia kohteita kuvaillaan sanallisesti ja lyhyesti sopivissa kohdissa, yleensä videoon kuuluvan puheen taukojen aikana.

Äänisisällöille, esimerkiksi podcasteille tai puheohjelmille, saavutettavuus merkitsee yleensä ääniraidan sisällön tarjoamista tekstinä. Esimerkiksi puheohjelman juonto ja keskustelu kirjoitetaan puhtaaksi ja tarjotaan vaikkapa erillisenä tiedostona äänisisällön yhteydessä.

Mediasisältöjen käyttöliittymienkin tulee olla saavutettavia. Verkkosivuilla tai mobiilisovelluksissa käytettävän video- tai äänisoittimen on oltava selkeä ja helppokäyttöinen, esimerkiksi toisto on voitava pysäyttää ja äänet on voitava kytkeä pois.

Saavutettavuudesta huolehtiminen varmistaa, että me kaikki voimme osallistua yhteiskuntaan tasavertaisesti.

 

Varmistat ääni- ja videosisältöjesi saavutettavuuden helposti Lingsoftin tekstityspalvelun avulla, lisätietoja täällä.

Back to blog