Konekäännös: hyvä, paha vai ”sopivasti ruma”?

kädet tietokoneen näppäimistöllä

Tekoälyyn pohjautuva uuden sukupolven konekäännös on viime vuosien aikana mullistanut tavallisen kuluttajan arjen ja käännösalan ammattilaisten työn. Automaattinen käännös on tarjolla verkkopalveluissa ja some-alustoilla, joissa se usein auttaakin käyttäjää ymmärtämään sisällöstä olennaisen. Toisinaan automaattikäännökset kuitenkin aiheuttavat väärinymmärryksiä, turhautumista tai jopa myötähäpeää, jolloin kärsivät sekä asiakaskokemus että organisaation brändimielikuva. Seuraavasta HPR-analyysistä™ saat vinkkejä siitä, milloin ja miten konekäännös voisi parhaiten palvella juuri sinun organisaatiotasi. 
 

Konekäännöksen ”suurta tulemista” on ennustettu vuosikymmenet, mutta aivan viime vuosiin saakka toiveikkuus on yleensä kokeilujen myötä vaihtunut skeptisyyteen. Automaattikääntäjä ei ole hallinnut sujuvasti varsinkaan pienten pohjoisten kielten kielioppia tai taivutusmuotoja saati asiakaskohtaisia tyyliseikkoja, äänensävyä tai erikoisalojen terminologiaa. Sekä asiakkaat että käännösalan ammattilaiset ovat olleet huolissaan täysin automaattisesti tuotettujen käännösten virheistä ja käännöstekstien käytettävyydestä – syystäkin.

Tekoälyn kehityksen ja niin sanotun neuroverkkokonekäännöksen (NMT) myötä konekäännösten laatu on kuitenkin parantunut merkittävästi. Miten siis yhdistää ”käännöskoneen” tuomat aikataulu- ja kustannushyödyt ymmärrettävään ja käyttäjäystävälliseen viestintään ja brändiä tukevaan asiakaskokemukseen?


Hyvät #1: Konekäännös on ammattilaisen paras kaveri

Parhaiten konekäännös kesyyntyy ammattilaisten käsissä. Tutkimusyhtiö Gartner arvioi artikkelissaan, että vuonna 2025 jo 75 % kääntäjien työstä on konekäännetyn aineiston muokkausta eli jälkieditointia. Hyvälaatuinen konekäännös tehostaa kääntäjän työtä, nopeuttaa käännösprosessin läpimenoaikaa, vähentää kustannuksia ja auttaa viemään tuotteen mahdollisimman nopeasti uusille markkinoille. 

Konekäännöksen jälkieditointi eroaa perinteisestä käännöstyöstä. Edistyksellisimmät kielipalveluyritykset kehittävätkin jatkuvasti paitsi konekäännösteknologiaa myös itse käännösprosessia, uusia tehokkaita työtapoja ja kieliasiantuntijoiden osaamista. Tämäkin kannattaa siis ottaa huomioon konekäännöspalvelun tarjoajaa valitessa.


Hyvät #2: Keep it Simple, Sweetheart

Ennen konekäännöksen käyttöönottoa on tiedettävä, mihin tarkoitukseen sitä halutaan käyttää. Parhaat hyödyt konekäännös tuo, kun käännetään yksiselitteisiä, selkeitä asiatekstejä, kuten raportteja, käyttöoppaita ja ohjetekstejä. Mitä vähemmän tulkintaa ja tyylikikkailua teksti sisältää, sitä paremmin kone siitä selviytyy ja sitä nopeampaa ja tehokkaampaa tekstin viimeistely on. 

Myös aihepiirillä on konekäännöksen toimivuuden kannalta merkitystä. Yleiset konekäännösratkaisut perustuvat kielimalleihin, joita on opetettu valtavilla määrillä tekstejä. Nurinkurisesti juuri sen vuoksi konekäännös kompastuu helposti harvinaisiin sanoihin tai erikoisalakohtaisiin termeihin: niitä esiintyy opetusaineistoissa harvoin, eikä kone osaa tunnistaa eri sanojen asiayhteyttä. Jos siis harkitset konekäännösratkaisun hankintaa, kannattaa siis varmistaa, että teknologia tarjoaa keinot ottaa käyttöön organisaatiosi oma terminologia.


Hyvät #3: Räätälöity konekäännös mittojen mukaan

Jos organisaatiosi tuottaa jatkuvasti suuria määriä sisältöjä tiettyyn tarkoitukseen, konekäännöksen räätälöinti voi olla kannattava investointi. Näin konekäännös oppii ottamaan huomioon juuri kyseisten tekstien tyylipiirteet ja terminologian. Räätälöinti edellyttää, että laadukasta ja yhtenäistä kaksikielistä käännösaineistoa on saatavilla runsaasti ja että keskeiset termit sekä niiden käännösvastineet ja metatiedot on määritelty. 

Konekäännös ei siis ole automaattivastaus kaikkiin käännöshaasteisiin, mutta ammattilaisten käsissä se on kelpo työkalu. Ihmisen ja koneen yhteistyötä tarvitaan edelleen sekä ennen käännösprosessia että sen aikana ja sen jälkeen. Jos tarvitset neuvoja, tukea tai tekijöitä konsultointi-, valmistelu- ja ylläpitotehtäviin, ei huolta: asiantunteva kielipalvelukumppani voi auttaa myös opetusaineiston keräämisessä, kielidatan käsittelyssä ja rikastamisessa sekä terminologian kehitystyössä.


Pahat: Mainehaitta tai liiketoimintariski?

Konekäännös kaipaa siis toistaiseksi kädestäpitelijää: ilman jälkieditointia automaattisesti käännettyyn tekstiin voi jäädä parhaimmillaan hilpeitä tai harmillisia, pahimmillaan hengenvaarallisia virheitä. Huono käännös on aina mainehaitta, mutta joskus myös todellinen liiketoimintariski. 

Lisäksi on edelleen sisältöjä, jossa edes koneen ja ihmisen yhteistyö ei auta. Esimerkiksi markkinointiaineistot vaativat yleensä ns. luovaa kääntämistä (transcreation), mutta kömpelö konekäännös lähinnä kampittaa kieliasiantuntijaa tyyliseikkojen tai äänensävyn mukauttamisessa tai monikielisessä hakuhakukoneoptimoinnissa. Tällöin lopputulos voi olla ontuva – ja sen tuottamiseen kuluva aika ja kustannukset moninkertaiset. 


”Rumat”: Joskus ”riittävän hyvä” riittää

Joskus kohtuullinen konekäännös on kuitenkin parempi kuin ei käännöstä lainkaan. Gartnerin tutkimuksen mukaan 66 % kuluttajista haluaa asioida verkkokaupoissa omalla kielellään. ”Riittävän hyvä” käännös – esimerkiksi verkkokauppa-alustaan integroidun, räätälöidyn ja kyseiselle terminologialle optimoidun konekäännösratkaisun avulla – voi tarjota kuluttajalle hyvän asiakaskokemuksen, lyhentää uusien tuotteiden go-to-market-aikaa ja lisätä myyntiä.

”Riittävän hyvä” konekäännös voi olla myös saavutettavuus- ja osallisuustekijä. Jossakin tilanteessa se voi olla ainut tapa saada informaatiota omalla kielellä, mikä voi olla esimerkiksi kriisitilanteissa jopa elintärkeää. Konekäännöksen avulla esimerkiksi julkinen hallinto voi omissa kanavissaan tehostaa viestintäänsä kaikille kieliryhmille ja varmistaa viestin välittämisen luotettavasti disinformaation sijaan. Esimerkiksi Euroopan unioni onkin edistänyt konekäännösratkaisun kehittämistä kaikkien Euroopan kielten välille jo vuosien ajan useissa eri hankkeissa. Konekäännös voi siis olla myös tärkeä demokratian ja yhdenvertaisuuden työkalu.
 

Lingsoft on Pohjoismaiden johtava kielipalvelujen ja kieliteknologiaratkaisujen toimittaja, joka tuottaa monipuolisia käännös- ja kielipalveluja ja kehittää erityisesti suomen, ruotsin ja muiden pohjoisten kielten kieliresursseja. Lingsoftin konekäännösratkaisu ja muut kieliteknologiat ovat saatavilla European Language Grid -alustan kautta sekä Lingsoftin ylläpitämänä SaaS-palveluna. Ota yhteyttä ja kysy lisää palveluistamme ja ratkaisuistamme!
 

Back to blog