Eläkeasiantuntijoiden apuna lääkärinlausuntojen käännöksissä

 

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen on Suomen suurin työeläkeyhtiö. Työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutustukihakemuksia käsitellessään eläkeasiantuntijat käyttävät päätöksenteon pohjana lääkärinlausuntoja, jotka voivat olla myös ulkomaisia ja eri kielellä kirjoitettuja. Tätä varten Ilmarinen tarvitsee luotettavan käännöskumppanin, joka pystyy toimittamaan käännökset kielellä kuin kielellä. Käännösprosessissa korostuu myös tietoturvallisuus – käännöstyö tulee hoitaa huolellisesti siten, ettei Ilmarisen asiakkaiden tietosuoja vaarannu missään vaiheessa.

Lingsoft aloitti lääkärinlausuntojen käännösten toimittamisen Ilmariselle keväällä 2018, ja yhteistyö on jatkunut aktiivisena siitä asti. Lääkärinlausuntoja käytetään yksilön elämään suuresti vaikuttavien eläke- ja tukipäätösten pohjana, joten niiden oikeellisuus, ymmärrettävyys ja luottamuksellisuus on erittäin tärkeää. Myös lääketieteen sanaston tuntemus on merkittävässä asemassa. Edellä mainitut ovatkin Lingsoftilla hyvin hallussa, sillä käännämme runsaasti terveydenhuoltoon liittyviä luottamuksellisia tekstejä, kuten potilaskertomuksia ja lääkärinlausuntoja, myös useille sairaaloille ja sairaanhoitopiireille – prosessimme ja työtapamme on suunniteltu nämä erityispiirteet huomioon ottaen.

Lingsoft kääntää Ilmariselle lääkärinlausuntoja 22 eri kieliparille. Käännösprojekteja tehdään keskimäärin 20 kuukaudessa, ja yhteistyö tilaajien ja Lingsoftin välillä sujuu hyvin. Tästä kertoo myös vuoden 2020 alussa tehty asiakastyytyväisyyskysely, jossa Ilmarisen tilaajien tyytyväisyys Lingsoftin asiakaspalvelun helppouteen, joustavuuteen ja sujuvuuteen oli 9,7 (asteikolla 1-10).