Tehoa terveydenhuollon saneluprosessiin

synlab_logo.png

Huomattava osa terveydenhuollon ammattilaisten arjesta kuluu tiedon kirjaamiseen. Lingsoft toi räätälöidyn puheentunnistuksen osaksi SYNLABin patologien näytesaneluprosessia kevyen ja helppokäyttöisen selainpohjaisen ratkaisun kautta.

SYNLAB on Euroopan suurin laboratoriopalveluita tarjoava yritys. SYNLABin palveluihin kuuluvat muun muassa patologiapalvelut, eli lääketieteelliset analyysit kudos- ja eritenäytteiden pohjalta.

Patologin arki pyörii usein mikroskoopin ympärillä näytteitä tutkiessa. Jokaisesta analysoitavasta näytteestä tehdään lausunto, jonka patologi joko kirjaa itse tai sanelee tekstinkäsittelijän purettavaksi. Patologi analysoi päivässä kymmeniä näytteitä, joiden dokumentointi tavalla tai toisella vie suuren osan työajasta.

Lingsoft toteutti SYNLABille puheentunnistusratkaisun, jossa patologin sanelu tunnistuu tekstiksi lähes reaaliaikaisesti. Ratkaisu on pilvipohjainen, eli sitä käytetään internetselaimen kautta. Käyttöönotto on helppoa, sillä ratkaisu ei vaadi käyttäjäkohtaisia työpöytäasennuksia tai käyttäjän äänen opettamista ohjelmalle. Sanelijan ei myöskään tarvitse opettaa puheentunnistusta lisäämällä ohjelmaan yksittäisiä sanoja. Ennen järjestelmän käyttöönottoa SYNLABissa Lingsoftin asiantuntijat räätälöivät puheentunnistuksen tunnistamaan erityisesti patologian erikoisterminologiaa koneoppimisen avulla.

Ratkaisu tehostaa SYNLABin näytesaneluprosessia huomattavasti: laadukkaan puheentunnistuksen avulla puhe saadaan tekstiksi nopeasti ilman ulkoista tekstinkäsittelyä. Patologi sanelee lausunnon käyttöliittymässä ja siirtää sen yhdellä klikkauksella näytejärjestelmään. Ratkaisua voidaan täydentää myös esimerkiksi laatutarkistimella tai tuoda mukaan tekstin analysoinnin ja rakenteistamisen työkaluja.

Alla olevassa videossa esitellään Lingsoftin toteuttamaa patologian puheentunnistusratkaisua käytännössä.