Ymmärrettävää ammattikieltä - kaikille

"mies ja nainen keskustelevat työtovereiden kanssa pöydän ääressä iloisesti"

Ammattiterminologialla on tärkeä tehtävä asiantuntijoiden välisessä viestinnässä, mutta aiheeseen vihkiytymättömälle lukijalle ne aiheuttavat päänvaivaa. Lingsoft on kehittänyt ratkaisun siihen, miten ammattikielen saavutettavuutta voidaan parantaa.

Jokainen meistä on jonkin alan asiantuntija. Onpa kyse virkkaamisesta tai reumatologiasta, ruokaresepteistä tai vakuutusmaksuista, aloihin liittyy oma terminologiansa. Termeillä on äärimmäisen tärkeä tehtävä: ne sisältävät paljon tietoa tiiviissä muodossa ja tekevät asiantuntijoiden välisestä viestinnästä mutkatonta. Ongelmia seuraa vasta, kun aiheeseen vihkiytymätön lukija yrittää ymmärtää erikoisalan tekstejä: potilaalle hänen omaa terveyttään koskeva kardiologin lausunto on täyttä hepreaa.

Lingsoft on kehittänyt ratkaisun siihen, miten ammattikieltä voidaan tulkita saavutettavammaksi uusille lukijaryhmille. Ratkaisu on selaimessa toimiva lukijan apuväline, joka tunnistaa tekstistä termejä ja tarjoaa niistä lisätietoa, kuten synonyymejä, määritelmiä, kuvia ja videoita. Sen sijaan, että potilas joutuisi sana sanalta tulkkaamaan lausuntoaan Googlen, sanakirjan ja läheistensä avulla, hänelle voidaan tarjota luotettavaa tietoa keskitetysti ja nopeasti. Ymmärrettävä ja saavutettava viesti myös voimaannuttaa: se vähentää epätietoisuutta ja epävarmuutta, parantaa hoitoon sitoutumista ja vähentää turhia yhteydenottoja asiakaspalveluun.

Ratkaisua voidaan käyttää itsenäisenä sovelluksena, mutta parhaiten se palvelee lukijaa siinä ympäristössä, jossa tekstejä muutenkin tarkasteltaisiin. Teknologia voidaan integroida esimerkiksi internetsivun taustalle. Ratkaisu perustuu Lingsoftin rakenneanalyysiin, jolla voidaan tunnistaa sana kaikissa taivutusmuodoissaan. Linkitystä termien selityksiin ei tarvitse tehdä manuaalisesti yksittäisten hyperlinkkien avulla, vaan ratkaisu löytää termin suoraan tekstistä. Ratkaisu on monikielinen, joten sen avulla voidaan kääntää tekstin ydintermit myös vieraille kielille.  

Ratkaisu kehitettiin yhteispohjoismaisessa Bridging the Language Gap hankkeessa, johon osallistuivat Lingsoftin yhteistyökumppanit Interverbum Technology ja tanskalainen Copenhagen Translations. Hankkeeseen osallistuneiden yritysten lisäksi projektia rahoittivat Tekes ja Pohjoismaiden ministerineuvoston yhteistyöorganisaatio Nordic Innovation.