Kielipalveluja valtionhallinnolle

Lingsoft on ollut valtionhallinnon virallinen käännöspalvelutoimittaja ensimmäisestä Hansel-puitesopimusjärjestelystä lähtien. Nykyinen puitesopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun, ja se kattaa aiempaa laajemman kattauksen kielipalveluja.

Lingsoft on toimittanut käännöksiä ja kielipalveluita ministeriöille ja valtionhallinnon organisaatioille jo yli 20 vuoden ajan. Vuonna 2009 valtionhallinnon kielipalvelujen kilpailutusprosessi uudistui, kun hankinnat keskitettiin ensimmäistä kertaa valtionhallinnon yhteishankintayksikön, Hansel Oy:n, alaisuuteen. 

Lingsoft on ollut valtionhallinnon virallinen käännöspalvelutoimittaja aivan ensimmäisestä Hansel-puitesopimusjärjestelystä lähtien nyt siis jo kolmatta kertaa. Nykyinen puitesopimus on voimassa vuoden 2020 loppuun, ja se kattaa aiempaa laajemman kattauksen kielipalveluja. Käännöspalvelujen lisäksi voimme tarjota asiakkaillemme sopimuksen puitteissa monia muita kielenhallinnan palveluja ja ratkaisuja, kuten litterointipalveluja, terminhallintaa, kieli- ja kulttuurikoulutuksia, annotointia, indeksointia ja kielikonsultaatiota. Tämä sopii meille paremmin kuin hyvin olemmehan täyden palvelun kielitalo ja kielialan ratkaisutoimittaja.

Hanselin puitesopimuksen piiriin kuuluu valtionhallinnon hankintayksiköitä, kuten valtion virastoja ja laitoksia, yliopistoja ja korkeakouluja sekä valtion liikelaitoksia. Lisätietoja Hansel Oy:n toiminnasta on osoitteessa www.hansel.fi.