Uutiset

TWITTER HAKEE KASVUA SISÄLTÖNSÄ YMMÄRTÄMISESTÄ

Mothley Foolin Adam Levy lukee Twitterin rekryilmoituksia ja valottaa niiden kautta sosiaalisen median haasteita. Parhaillaan rakennetaan Twitterin twiittien teksti-, kuvasisällön ymmärtämiseen tähtäävää teknologiaa ja tekoälyä. Tavoitteena on sisällön ymmärtäminen, korvamerkintä ja hallitseminen eli käyttäjän kannalta relevantin kommunikaation aikaisempaa tehokkaampi kohdentaminen ja löydettävyys.

AUTOMAATTINEN SAKSAN KIELEN OIKOLUKU DEUTSCHE TELECOMIN SÄHKÖPOSTIASIAKKAILLE

Deutsche Telekomin tavoitteena on palvella asiakkaitaan ympäri vuorokauden elämän eri osa-alueilla nopeasti ja tehokkaasti, mutta luotettavasti. T-online on Deutsche Telekomin tytäryritys, joka mm. tarjoaa asiakkailleen monipuoliset sähköpostipalvelut. Palveluun yritys valitsi 2000-luvun vaihteessa Lingsoftin suositun saksan kielen oikolukuohjelman. 

TANSKALAINEN NORDJYSKE LUOTTAA LINGSOFTIN KIELITEKNOLOGIAAN

Nordjyskellä on käytössään Newscycle Solutionsin toimitusjärjestelmä. Toimituksen työkaluina ovat myös Adoben InDesign-, InCopy- ja InDesign Server -ohjelmistot ja näiden tukena Lingsoftin tarkistinlaajennukset tanskan kieleen.

NORDJYSKE Medier on Tanskan vanhin mediayhtiö ja perustettu jo vuoden 1767 alussa. Yritys tunnetaan aikaansa seuraavana ja toimivana mediatalona, joka julkaisee Nordjyske-päivälehteä, yhteensä 26 paikallisjulkaisua, osto- ja myyntilehti Gul og Gratis sekä matkailujulkaisuja ja useita verkkojulkaisuja.