UUSIEN YRITYSTEN NIMIESTEET HELPOMMIN SELVILLE

Lingsoft Oy:n tuore sovellus helpottaa ja nopeuttaa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) nimitutkijoiden työtä. Tulevaisuudessa uusi yrittäjä pääsee myös tarkastamaan mahdollisia uuden yrityksen nimiesteitä suoraan PRH:n sivuilta.

Kun perustaa yrityksen, yksi haaste on keksiä sille hyvä nimi. Usein vain käy niin, että haluttu nimi on jo käytössä. Jotta kovin samannimisiä yrityksiä ei pääsisi syntymään, yrityksen nimi täytyy hyväksyttää PRH:ssa. Aiemmin tätä työtä teki ulkopuolinen taho, joka PRH:n pyynnöstä keräsi eri rekistereistä listan mahdollisista nimiesteistä. PRH:ssa haluttiin virtaviivaistaa nimentutkimusta ja saada työkalu, joka olisi suoraan heidän tutkijoidensa käytössä. Lingsoft Oy:n ratkaisu on sellainen.

Lingsoftin kehittämä hakuohjelma on integroitu PRH:n tietojärjestelmään, jolloin nimitutkija voi tarkastaa omalta koneeltaan mahdolliset nimiesteet. Tämä nopeuttaa ja helpottaa prosessia ja samalla myös uusien yritysten rekisteröintiä.

Lingsoftin ohjelman poikkeuksellisuus on siinä, että se ymmärtää suomen kielen erityspiirteitä, kuten esimerkiksi yhdyssanoja ja taivutusmuotoja. Näin se pystyy hakemaan samankaltaisuuksia suuresta tietomäärästä paremmin kuin mikään aiempi suomenkielinen järjestelmä. Ratkaisun ytimessä on Lingsoftin älykäs analysaattori- ja tarkistusteknologia. Sen päälle rakennettu sovellus pystyy kuvantamaan sekä sanojen kirjoitusasuun että äänneasuun liittyviä yhdenmukaisuuksia ja muunnoksia. Lopputuloksena on työkalu, joka parissa sekunnissa antaa relevantin listan mahdollisista nimiesteistä, joista nimitutkija sitten voi päätellä, mitkä ovat aitoja esteitä ja mitkä eivät.

Sekä kirjoitus- että foneettinen asu tunnistetaan

Käytännössä ohjelma toimii niin, että jos esimerkiksi haluaisi perustaa Mainostoimisto Idea Oy:n, ohjelma antaisi listan vastaavankaltaisista jo käytössä olevista nimistä, siis vaikka Edea Oy, Aidea Oy, MyIdea Oy ja niin edelleen. Koska ohjelma osaa ottaa huomioon myös foneettisen asun, se löytää ääntämiseenkin liittyvät nimiesteet. Esimerkiksi Maikrosoft eroaisi kyllä kirjoitusasultaan Microsoftista, mutta ei foneettiselta asultaan.

Tarkoituksena on, että lähivuosina työkalu saadaan myös yleiseen käyttöön. Yrittäjä voisi silloin tehdä tarkistushaun itse PRH:n sivuilla. Kun karsintaa voisi tehdä jo etukäteen, aikaa säästyisi niin yrittäjältä kuin nimitutkijalta, vaikka edelleen nimitutkija sanoisikin viimeisen sanan.

Kyseinen Lingsoftin kieliteknologia toimii suomen lisäksi skandinaavisilla kielillä. Hakua voi soveltaa aina, kun pitää löytää suuresta tietomäärästä sanoja, jotka muistuttavat toisiaan.

Lisätietoja:

Juhani Reiman
juhani.reiman@lingsoft.fi
Puhelin: (02) 279 3300