Terveydenhuollon sanelupurkuliiketoiminta kasvussa

TECHNAVIO: TERVEYDENHUOLLON TRANSKRIPTIOLIIKETOIMINTA VAHVASSA KASVUSSA 2015–2019

Lingsoft World Watch – Timo Tarmio

Global Medical Transcription Market 2015- 2019
SBWire 20.8.2015

Teknologia-alan markkinatutkimuslaitos TechNavion ennustaa terveydenhuollon dokumentaation transkriptioliiketoiminnan kasvavan vuotuisesti keskimääräin yli kuudella prosentilla vuosina 2015–2019. Luvut ovat osa TechNavion elokuun lopulla julkaisemaa raporttia Global Medical Transcription Market 2015–2019.

TechNavio katsoo puheentunnistusteknologiassa  viime aikoina tapahtuneiden innovaatioiden ja harppausten mullistaneen alan: ”Speech recognition software has changed the traditional method of medical transcription. It will transform the role of medical transcription from speech to editing texts in the coming years. It provides physicians an easy access to the whole medical process, from consultation to treatment…

Raportti tarkastelee teknologiamahdollisuuksia etenkin potilasdokumentaatiossa, jossa sanelu puretaan, korjataan virheellisyyksistä ja tallennetaan tekstinä digitaaliseen ja käyttötarkoitustaan varten rakenteeltaan optimaaliseen muotoon.

Esimerkiksi yksistään potilasdokumentaation tuottamaa tietoa syntyy kaiken aikaa valtavia määriä. Jatkokäsittely, transkriptio, tekee tästä tiedosta käyttökelpoisen, jättiläismäisen tietopankin. TechNavion raportin mukaan potilaskertomusten ja muun lääketieteellisen dokumentaation nykyiset tallennusmenetelmät altistavat materiaalin virheille ja virhetulkinnoille. Automaation ja materiaalin jälkikäsittely antaa lääkärihenkilökunnalle lisäaikaa mm. potilaskonsultaatioille TechNavio kertoo.

LUE: Global Medical Transcription Market 2015- 2019

Lingsoft: EUROOPAN PARASTA TERVEYDENHUOLLON DOKUMENTAATIOTA

Terveydenhuollossa jokaisesta potilaskäynnistä syntyy yksi tai useampi kirjaus potilaskertomukseen, yhteensä miljoonia kirjauksia vuodessa. Suurin osa kirjauksista tuotetaan purkamalla digitaalisesti tehty sanelu tekstiksi. Lingsoft on tarjonnut terveydenhuollon sanelunpurkupalveluita suomalaisille kunnille, sairaanhoitopiireille ja yksityisille lääkäriasemille vuodesta 2011 lähtien. Lingsoftin sanelunpurkupalveluiden perustana on yrityksen osaaminen kieliteknologia- ja kielipalvelualalta, jolla pystytään tehostamaan sanelunpurkuprosessia sekä parantamaan terveydenhuollon dokumentaation laatua. Lingsoft on Suomessa edelläkävijä myös puheentunnistusavusteisen työnkulun hyödyntämisessä sanelunpurussa.

Perinteinen sanelunpurkuprosessi on manuaalinen ja aikaa vievä, eivätkä kiireessä tuotetut tekstit ole virheettömiä. Sanelunpurkupalveluiden kielivirran avulla, yhteistyössä alan huippututkimuksen kanssa, Lingsoft kehittää terveydenhuollon sektorille loppukäyttäjälähtöisiä kieliteknologiaratkaisuja. Lingsoftin ainutlaatuisten ratkaisuiden, kuten terveydenhuollon kielentarkistimen ja puheentunnistuksen avulla potilaskertomustekstejä voidaan tuottaa paitsi entistä virheettömämmin myös tehokkaammin. Laadukasta potilaskertomustietoa voidaan hyödyntää monipuolisesti hoitotyössä ja päätöksenteossa sekä potilaan omahoidon tukena. Lingsoftin tavoitteena on tuottaa Euroopan parasta terveydenhuollon dokumentaatiota ja saavuttaa markkinajohtajan asema alalla.