TANSKALAINEN NORDJYSKE LUOTTAA LINGSOFTIN KIELITEKNOLOGIAAN

Nordjyskellä on käytössään Newscycle Solutionsin toimitusjärjestelmä. Toimituksen työkaluina ovat myös Adoben InDesign-, InCopy- ja InDesign Server -ohjelmistot ja näiden tukena Lingsoftin tarkistinlaajennukset tanskan kieleen.

NORDJYSKE Medier on Tanskan vanhin mediayhtiö ja perustettu jo vuoden 1767 alussa. Yritys tunnetaan aikaansa seuraavana ja toimivana mediatalona, joka julkaisee Nordjyske-päivälehteä, yhteensä 26 paikallisjulkaisua, osto- ja myyntilehti Gul og Gratis sekä matkailujulkaisuja ja useita verkkojulkaisuja.

NORDJYSKE Medier perusti aikoinaan myös Tanskan ensimmäisen ympärivuorokautisen tv-kanavan. Lisäksi sillä on suosittu kansallinen verkkosivusto ja useita paikallisia sivustoja sekä radiokanavat Aura ja ANR.

Korkeatasoinen kielentarkistus läpi koko toimitusprosessin

Nordjysken toimitus pitää tärkeänä sitä, että heillä on käytettävissä hyvä tanskan kielen tarkistus läpi koko toimitusprosessin. Lehdessä käytetään editorina Adobe InCopya ja taitossa Adobe InDesignia, lopuksi lehti kootaan InDesign Serverin kautta. Toimituksessa ollaan tarkkoja myös siitä, että käytettävä kieli, termit ja sanonnat ovat yhdenmukaisia. Nordjyskellä onkin käytössä Lingsoftin laadukkaat tarkistinlaajennukset InCopyyn ja InDesigniin (tavutus, oikoluku, kieliopintarkistus ja synonyymisanastot). Lisäksi käytössä on Lingsoftin tavutuslaajennus IDServerille ja Lingsoftin kirjoitustyylin tarkistin, eli sääntökirjoitustyökalu.

Nordjyskessä sovitaan mitä termejä ja synonyymejä tai kirjoitusasuja kulloinkin käytetään ja rakennetaan sitten näistä säännöt Lingsoftin työkaluilla. Valitut versiot ovat sen jälkeen koko toimituksen käytössä ja automatiikka ilmoittaa jos toimittaja käyttää jotakin muuta versiota. Näin toimittajat käyttävät sovittua ’Nordjysken kieltä’ hallitusti ja johdonmukaisesti ja yrityksen julkaisut päätyvät lukijoilleen juuri halutun laisina.

Asiakkaan suusta:

Kielentarkistuksen merkitys vaihtelee paljon asiakkaittain. Nordjyske pitää toimivaa kielentarkistusta tärkeänä. Heille toimitusjärjestelmä on työkalu, joka tukee heidän päivittäistä työtään läpi koko toimitusprosessin. Nordjyske haluaa itse vaikuttaa siihen millaista kieltä heidän julkaisussaan käytetään. Tässä Lingsoftin työkalut ovat suurena apuna. Printtimediat ovat ahdingossa, mutta toisaalta digimediat kasvavat koko ajan. Koko ajan asiakkaat, kuten Nordjyske tarvitsevat tehokkaampia työkaluja monikanavaiseen julkaisuun.

Robert Bohlin, Executive Sales Director EMEA, Newscycle Solutions

Lingsoftin Adobe-liitännäisohjelmat

Lingsoft tarjoaa korkealuokkaiset kielenhallinnan välineet liitännäisohjelmina Adoben julkaisuohjelmaan tavutukselle, oikeinkirjoitukselle, kieliopille ja tyylille sekä synonyymisanastolle.

Lingsoft-liitännäisohjelmat on saumattomasti sovitettu Adobe InDesigniin ja InCopyyn, eivätkä vaadi erityisiä toimenpiteitä tai uuden opettelua asennuksen jälkeen. Lingsoft on tuottanut liitännäisohjelman tavutukseen myös InDesign Serverille. Ohjelmissa voi hienosäätää kielentarkistusta ja tavutusta lisäämällä sanoja ja tavutuspoikkeamia käyttäjäsanastoon samalla tavalla kuin vakiotavuttimessa. Voi myös valita minkä tyyppisiin kielioppi- ja tyylivirheisiin haluaa tarkistimen tarttuvan.

Ohjelmat perustuvat Lingsoftin maineikkaaseen kielianalyysiin.

Tunnistavat kunkin kielen perussanaston kaikki kieliopillisesti hyväksyttävät johdokset, niistä muodostetut yhdyssanat ja taivutusmuodot.

Tunnistavat tavurajat morfologisen sanarakenneanalyysin perusteella ja tarjoavat oikean tavutusehdotuksen useimmissa tapauksissa.

Suomi-versio sisältää myös noin 9 000 sanan tekniskaupallisen oikeinkirjoitussanaston, antaen korjausehdotuksia myös monimutkaisille yhdyssanoille.

Käytetään InDesignin ja InCopyn omien käyttöliittymien kautta ja tarjoavat siten ylivoimaisen käytettävyyden.

Hyödyntävät käyttäjän itse lisäämiä sanoja ja tavutussääntöjä.