SUOMENRUOTSALAISTEN LEHTIEN KIELENHUOLLON AUTOMATISOINTI

Suomenruotsi eroaa paikoin huomattavastikin ruotsinruotsista. Ensimmäinen sisältää usein ns. finlandismeja, eli ilmaisuja, joita ei joko tunneta ruotsinruotsissa tai jotka tarkoittavat eri asiaa näissä ruotsin eri versioissa.

Kaksi suomenruotsalaista lehtiyhtiötä KSF Media ja HSS Media ovat valinneet toimitusjärjestelmäkseen ruotsalaisen Infomaker Scandinavian Newspilotin ja siihen Lingsoftin suomenruotsin erityistarkistimen Svefixin.

KSF Median julkaisuja ovat Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Östnyland ja Loviisan Sanomat. HSS Median julkaisuja ovat puolestaan: Vasabladet, Österbottens Tidning ja Syd-Österbotten. Lehtien lukijakunta kattaa suurimman osan Suomen ruotsinkielisistä alueista.

Toimiva kielentarkistus läpi koko toimitusprosessin

Kieliopintarkistimen menetelmälliset mahdollisuudet eivät rajoitu kielioppiin, vaan sillä voidaan kehittää monenlaisia tekstin tyylillisiä piirteitä havainnoivia tarkistimia. Malliesimerkki on suomenruotsin ns. finlandismeihin reagoiva Lingsoft® Svefix. KSF Median ja HSS Median lehtien toimituksilla on käytössään läpi koko toimitusprosessin Lingsoftin korkealaatuiset ruotsin kielen oikoluku ja kieliopintarkistin Svefix-versiona, joka huomioi tekstissä mahdollisesti esiintyvät puhtaasti suomenruotsalaiset ilmaisut. 

Oikeat, toimivat työkalut ja toimittajien ammattitaito takaavat sen, että Suomen ruotsinkielinen väestö saa luettavaksi laadukkaita julkaisuja, jotka kertovat juuri heidän alueensa tapahtumista heidän äidinkielellään. 

Asiakkaan suusta:

Svefix on tunnettu, hyvä kielentarkistin, joka muodostaa hyvän pohjan suomenruotsalaisten lehtien oikoluvulle ja kieliopintarkistukselle. Se on Newspilot-toimitusjärjestelmämme kielenhuoltoyksikön ytimessä tukemassa niin KSF Median kuin HSS Mediakin eri lehtien toimittajien työtä. Lingsoftin ohjelmisto huolehtii hyvin siitä, että julkaisuihin ei pääty tahattomia finlandismeja. Samalla ohjelmisto suorittaa ruotsin oikoluvun ja tarkistaa kieliopin.

Toimitusjohtaja Kristofer Pasanen, Infomaker Finland

Lingsoft Svefix, suomenruotsin kielentarkistin

Lingsoft® Svefix on erinomainen kirjoittajan ja lukijan työkalu, joka tarkistaa ruotsinkieliset tekstit. Ohjelmaan sisältyy oikeinkirjoituksen tarkistus, kieliopintarkistus, suomenruotsalaisten tyylipiirteiden tarkistus (finlandismkontroll) ja paikannimien kirjoitusasun tarkistus. Oikeinkirjoituksen tarkistus on päivitetty vastaamaan Svenska Akademiens ordlistan suosituksia. Svefix löytää havainnollisesti erilaisia virheitä tekstistä ja antaa erilaisia muutosehdotuksia ja selityksiä virheille. Svefixiä käytetään Microsoft Wordissa ja se toimii kuten Wordin oma kielentarkistus. Mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet alleviivataan punaisella ja mahdolliset kielioppivirheet vihreällä aaltoviivalla.

Lingsoft® Svefix on kehitetty yhdessä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osaston ja sen toimistopäällikön, Mikael Reuterin kanssa. Ohjelmassa yhdistyy Lingsoftin ainutlaatuinen kieli- ja ohjelmointiosaaminen MS Office-ympäristössä Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen ruotsin osaston suomenruotsin osaamiseen ja auktoriteettiin.