SOSIAALIHUOLLON LAUSUNTOJEN OIKEAKIELISYYDEN VARMISTAMINEN

Tiedon sosiaalipuolen asiakkailla on saatavillaan Lingsoftin laadukkaat suomen kielen yleistarkistimet.

Tieto Healthcare & Welfaren sosiaalihuollon järjestelmät ovat laajasti käytössä Suomen eri kunnissa ja kaupungeissa – ja myös Ruotsissa. Järjestelmät toimivat ja tukevat hyvin sosiaalipalveluiden tuottajia. Järjestelmien ongelmina on kuitenkin ollut se, että niiden editorissa ei ole ollut minkäänlaista kielentarkistusta. Käyttäjät ovat toivoneet tähän muutosta, koska kovassa kiireessä ja paineessa lausuntoihin ja muihin sisältöihin tulee tahattomia virheitä. 

Laadukkaat kielentarkistimet nopeuttavat ja täsmentävät kirjaamista.

Sosiaalipalveluissa eri puolilla Suomea on kiinnitetty huomiota vapaan tekstin laatuongelmiin heidän käyttämissään sosiaalialan tietojärjestelmissä.

Lingsoft Oy:n ja Tiedon yhteistyön tuloksena Effica Sosiaalipalveluissa on saatavissa hyvä suomen kielen oikolukuohjelma tukemaan ja helpottamaan tämän järjestelmän käyttäjien tekstin tuottamista. Tämä nopeuttaa ja täsmentää kirjaamista.

Tiedon asiakkaille tarkistinyhteistyö näkyy tekstin parempana laatuna ja säästyvinä työtunteina. Kirjoitusvirheiden väheneminen ja yhdenmukaisempi kieliasu parantavat merkittävästi tiedon myöhempää löydettävyyttä ja hyödynnettävyyttä, ja tehostavat siten työprosesseja huomattavasti.

Asiakkaan suusta:

Effica Sosiaalipalvelut -järjestelmää käyttävät asiakkaat tuottavat koko ajan runsaasti erilaista dokumentaatiota, joiden teksteihin aiemmin tuli paljon tahattomia virheitä. Järjestelmään liitetty Lingsoftin suomen oikoluku toimii hyvin ja käyttäjiltä olemme saaneet positiivista palautetta. Oikein kirjoitettu teksti ja virheettömät otsikot helpottavat myös dokumenttien löytymistä myöhemmin.

Tuotepäällikkö Mikko Kaidesoja, Tieto

Lingsoftin oikoluku

Sanasta sanaan tekstiä tarkistava oikeinkirjoituksen tarkistin on helppokäyttöinen ja nopeasti reagoiva apuväline esim. lyöntivirheiden havaitsemiseen. Yksinkertaisimmillaan oikeinkirjoituksen tarkistin perustuu sanalistalle, johon tekstissä esiintyviä sanoja verrataan. Tällaiset tarkistimet toimivat kohtalaisen hyvin kielissä, joissa sanat eivät taivu ja joissa niistä ei muodosteta yhdyssanoja. Morfologisesti monimutkaisemmissa kielissä sanastopohjaiset tarkistimet ovat kuitenkin avuttomia. Lingsoftin ainutlaatuiset ja aikanaan vallankumoukselliset kielianalysaattorit mahdollistavat korkealaatuisten tarkistimien kehittämisen myös sellaisille kielille kuin suomi, jossa sanojen taivutusmuodot ja yhdyssanojen suhteellisen vapaa muodostaminen loisivat mahdottoman laajan sanalistan. 

Lingsoftin kielianalyysimallia on sovellettu tutkimuksellisesti lähes sataan kieleen. Lingsoft on tuottanut oikeinkirjoituksen tarkistimet suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål ja nynorsk), tanskalle, saksalle, englannille ja swahilille.