RUOTSALAISET SANOMALEHDET LUOTTAVAT LINGSOFTIN KIELIPALVELUIHIN

Ruotsalaisissa lehdissä käytetään hyvin laajasti Lingsoftin kielentarkistimia. Monissa lehdissä on käytössä niin oikoluku, kieliopintarkistin ja synonyymisanastot kuin tyylintarkistinkin. Jotkut lehdet käyttävät myös Adoben ohjelmistoja ja niissä Lingsoftin liitännäisohjelmia tehostamaan kielentarkistusta.

Lingsoftin kielentarkistimilla on ruotsalaisten lehtien toimituksissa noin 5 000 käyttäjää. Mm. kaikki Ruotsin suurimmat lehtitalot käyttävät Lingsoftin kieliratkaisuja toimitusjärjestelmissään. Ruotsalaisen Infomaker Scandinavian Newspilot-järjestelmässä näitä ratkaisuja käyttävät mm. Aftonbladet, Aller Media, Dagens Nyheter, Expressen, Göteborgs Posten, Herenco Media ja Svenska Dagbladet. Suomalaisen Anygraafin Neo-järjestelmässä tarkistimia käytetään taas Norrköpings Tidningars Median kymmenessä sanomalehdessä ja lukuisissa ilmaisjakelulehdissä.

Lingsoftin tarkistimet ruotsin kieleen ovat tunnetusti korkeatasoisia

Lingsoftin ruotsin kielen tarkistimet, jotka Microsoftkin aikoinaan valitsi Office-ohjelmistoihinsa, löytävät hyvin ruotsinkieliseen tekstiin mahdollisesti syntyvät virheet. Yrityksen toteuttama ruotsin kielen tavutus on todettu jopa erinomaiseksi. Lingsoftin tarkistimien pohjana olevat SAO:n (Svenska Akademiens Ordbok) hyvät kieliresurssit takaavat sen, että ruotsalaislehtien toimittajien jäljiltä lehtiin ei jää juurikaan virheitä kovassakaan kiireessä. 

Ruotsalaisilla lehdillä on omat tyylinsä ja esimerkiksi jakelualueista johtuvia kielellisiä eroja. Näitä lehdet kontrolloivat muun muassa Lingsoftin tyylintarkistimella. Lingsoftin palvelu mahdollistaa myös sanojen ja termien keruun toimituksissa ja toimittamisen sitten Lingsoftille työstettäväksi ja sanastoon liitettäväksi sellaisessa formaatissa, että myös taivutusmuodot tunnistetaan.   

Lingsoftin oikoluku ja kieliopintarkistin

Sanasta sanaan tekstiä tarkistava oikeinkirjoituksen tarkistin on helppokäyttöinen ja nopeasti reagoiva apuväline esim. lyöntivirheiden havaitsemiseen. Yksinkertaisimmillaan oikeinkirjoituksen tarkistin perustuu sanalistalle, johon tekstissä esiintyviä sanoja verrataan. Tällaiset tarkistimet toimivat kohtalaisen hyvin kielissä, joissa sanat eivät taivu ja joissa niistä ei muodosteta yhdyssanoja. Morfologisesti monimutkaisemmissa kielissä sanastopohjaiset tarkistimet ovat kuitenkin avuttomia. Lingsoftin ainutlaatuiset ja aikanaan vallankumoukselliset kielianalysaattorit mahdollistavat korkealaatuisten tarkistimien kehittämisen myös sellaisille kielille kuin suomi, jossa sanojen taivutusmuodot ja yhdyssanojen suhteellisen vapaa muodostaminen loisivat mahdottoman laajan sanalistan. 

Lingsoftin kielianalyysimallia on sovellettu tutkimuksellisesti lähes sataan kieleen. Lingsoft on tuottanut oikeinkirjoituksen tarkistimet suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål ja nynorsk), tanskalle, saksalle, englannille ja swahilille.

Lingsoft on kehittänyt kielianalyysinsä pohjalle kieliopintarkistimia suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål) ja tanskalle. Kieliopintarkistimen menetelmälliset mahdollisuudet eivät rajoitu kielioppiin, vaan sillä voidaan kehittää monenlaisia tekstin tyylillisiä piirteitä havainnoivia tarkistimia kuten Lingsoftin suomenruotsin ns. finlandismeihin reagoiva Lingsoft Svefix ja mm. ohjelmistolokalisoijille ja teknisille kirjoittajille tarkoitettu Microsoftin suomen kielen tyylioppaan sääntöihin perustuva Lingsoft Proofreader for Microsoft Style.

Lingsoftin kirjoitustyylin tarkistin, Writing Rules

Lingsoftin kehittämällä sääntökirjoitustyökalulla on mahdollista kerätä termejä ja ilmaisuja, joita halutaan käyttää johdonmukaisesti joidenkin muiden termien tai ilmaisujen sijaan. Näistä voidaan sitten helposti rakentaa uusi säännöstö, joka osana Lingsoftin kieliopintarkistinta ilmoittaa vääristä termeistä tai ilmaisuista ja tarjoaa oikeaa, sovittua termiä tai ilmaisua ja selityksen sille miksi tätä tulee käyttää. 

Lingsoftin Adobe-liitännäisohjelmat

Lingsoft tarjoaa korkealuokkaiset kielenhallinnan välineet liitännäisohjelmina Adoben julkaisuohjelmaan tavutukselle, oikeinkirjoitukselle, kieliopille ja tyylille sekä synonyymisanastolle.

Lingsoft-liitännäisohjelmat on saumattomasti sovitettu Adobe InDesigniin ja InCopyyn, eivätkä vaadi erityisiä toimenpiteitä tai uuden opettelua asennuksen jälkeen. Lingsoft on tuottanut liitännäisohjelman tavutukseen myös InDesign Serverille. Ohjelmissa voi hienosäätää kielentarkistusta ja tavutusta lisäämällä sanoja ja tavutuspoikkeamia käyttäjäsanastoon samalla tavalla kuin vakiotavuttimessa. Voi myös valita minkä tyyppisiin kielioppi- ja tyylivirheisiin haluaa tarkistimen tarttuvan.

Ohjelmat perustuvat Lingsoftin maineikkaaseen kielianalyysiin.

Tunnistavat kunkin kielen perussanaston kaikki kieliopillisesti hyväksyttävät johdokset, niistä muodostetut yhdyssanat ja taivutusmuodot.

Tunnistavat tavurajat morfologisen sanarakenneanalyysin perusteella ja tarjoavat oikean tavutusehdotuksen useimmissa tapauksissa.

Suomi-versio sisältää myös noin 9 000 sanan tekniskaupallisen oikeinkirjoitussanaston, antaen korjausehdotuksia myös monimutkaisille yhdyssanoille.

Käytetään InDesignin ja InCopyn omien käyttöliittymien kautta ja tarjoavat siten ylivoimaisen käytettävyyden.

Hyödyntävät käyttäjän itse lisäämiä sanoja ja tavutussääntöjä.