PUHEENTUNNISTUKSESTA TERVEYDENHUOLTOALALLE MILJOONIEN SÄÄSTÖT

Kieliteknologia tekee lääkärien sanelujen purkamisesta laadukkaampaa, nopeampaa ja halvempaa. 

Vuosittain Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä tehdään noin miljoonaa sanelua, Helsingin HUSissa määrä on kaksi miljoonaa. Sanelunpurkajien palkkoihin menee noin 70 miljoonaa euroa, ja merkittävän osan työstä tekevät sairaanhoitajat, jolloin tämä osa heidän ajastaan on poissa varsinaisesta potilaiden hoitamisesta.

Puheentunnistus ja kieliteknologia säästäisivät sanelujen purkamiseen kuluvasta työstä suuren osan – ja samalla työn laatu paranisi. 

Lingsoft Oy:n puheentunnistus- sekä muut apuvälineet ovat jo pienimuotoisesti käytössä Turussa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Espoossa. Kokemukset ovat hyviä: aikaa jää enemmän varsinaiseen potilastyöhön, potilaat saadaan nopeammin jatkohoitoon ja rahaa säästyy.

Tehokkaammin, virheettömämmin

Terveydenhoitoalalla ei vielä ole juurikaan hyödynnetty kieliteollisuuden mahdollisuuksia. Teknologian avulla alan tiettyjä pullonkauloja kuitenkin voitaisiin poistaa ja säästää näin rahaa ja aikaa. 

Perinteisesti lääkäri sanelee potilaskertomuksen nauhalle, josta se puretaan manuaalisesti paperille. Kun tieto on saatu järjestelmään, potilaan jatkohoito voidaan aloittaa. Työ on vaativaa ja hidasta, virheitä ei saisi tulla – yhden minuutin sanelun purkaminen vie keskimäärin kuusi minuuttia. 

Lain mukaan sanelu tulee purkaa viiden päivän sisällä. Saneluiden purkua ei sairaaloissa yleensä ole keskitetty, joten jossain yksikössä työtä on ruuhkaksi asti, kun taas toisessa tilanne on parempi. Tämä ei ole tehokasta resurssien käyttöä. 

Lingsoftin kielityökalujen avulla sanelujen purkuun käytettävä aika sekä virheiden määrä vähenevät merkittävästi. Samalla potilaiden hoitoon pääsy nopeutuu ja näin mahdollisesti säästetään jopa henkiä. Ihannetapauksessa sanelu on purettu reaaliajassa ja purkajan tehtäväksi jää vain tarkastaa ja katsoa päältä, että ohjelma tekee oikein. 

Oppiva järjestelmä

Lingsoftin sanelunpurkuratkaisussa yhdistellään monia kieliteknologian apuvälineitä. Pilvipohjaiseen sanelunpurkueditoriin on integroitu muun muassa puheentunnistus ja oikolukuohjelma, joka tunnistaa sanan vaikka se olisi taivutetussa muodossa.

Käytössä on lisäksi tiedonhakutyökaluja sekä sanastonlisäysmahdollisuus. Prosessi on oppiva, eli järjestelmän käyttäminen parantaa sitä jatkuvasti. Koska idea on, että järjestelmä on keskitetty, hyödyt tulevat kaikille käyttäjille jokaisessa sairaalan yksikössä. Tämä mahdollistaa myös paremman laaduntarkkailun. 

Pilvipohjaisuuden ansiosta järjestelmä se on käytettävissä missä tahansa, eikä ole sidottu esimerkiksi tietylle työkoneelle. 

Järjestelmä mahdollistaa myös erilaiset jatkosovellukset, kuten vaikkapa tekstin kääntämisen selkokieliseksi muotoon, jonka potilaskin ymmärtää. 

Kun Lingsoftin järjestelmää testattiin, tehokkuustavoitteet saavutettiin ja ylitettiin: tulokset olivat moninkertaisia aikaisempaan verrattuna. Niinikään työtyytyväisyys nousi sekä lääkäreillä että sanelunpurkajilla. Alalle tulo helpottui, koska sanelunpurkajien koulutukseen menevää aikaa pystyttiin lyhentämään.