POTILASTIETOJEN SISÄLLÖN LAADUN VARMISTAMINEN JA LÖYDETTÄVYYDEN PARANTAMINEN

Effican käyttäjillä on tukenaan Lingsoftin terveydenhuollon tarkistin suomen kieleen ja suomenruotsin erityistarkistin.

Tieto Healthcare & Welfaren Effica on Suomessa erittäin käytetty julkisen terveydenhuollon potilastietojärjestelmä. Luotettavan ja toimivan järjestelmän yhtenä ongelmana on ollut se, että sen editorissa ei ole ollut minkäänlaista kielentarkistusta kirjoittajien tueksi. Tämä on hidastanut tehokasta työskentelyä ja sisältöön on jäänyt virheitä. Nämä ovat myös vaikeuttaneet kertomusten löytymistä arkistosta.

Korkeatasoiset kielentarkistimet nopeuttavat ja täsmentävät kirjaamista.

Terveydenhuoltoalalla on kiinnitetty huomiota erityisesti vapaan tekstin laatuongelmiin jo pitkään. 

Lingsoft Oy on kieliteknologiaosaaja, jonka kielentarkistimet ovat nyt liitettävissä Tieto Healthcare & Welfaren tuotteisiin tukemaan ja helpottamaan Tiedon järjestelmien käyttäjien tekstin tuottamista.

Effica Kertomukseen voidaan liittää nyt Lingsoftin terveydenhuollon erityistarkistin suomen kieleen ja suomenruotsin erityistarkistin.

Tiedon tuotteisiin hyvin istuvat korkeatasoiset kielentarkistimet nopeuttavat ja täsmentävät kirjaamista. Kirjoitusvirheiden väheneminen ja yhdenmukaisempi kieliasu parantavat merkittävästi tiedon myöhempää löydettävyyttä ja hyödynnettävyyttä, ja tehostavat siten työprosesseja huomattavasti.

Tiedon asiakkaille tarkistinyhteistyömme näkyy tekstin parempana laatuna ja säästyvinä työtunteina. Julkisen terveydenhuollon asiakkaat ymmärtävät myös tuotetun tekstin paremmin ja tämä lisää asiakastyytyväisyyttä.

Lingsoftin terveydenhuollon kielentarkistin

Lingsoft Proofreader for Finnish Health and Clinical Texts on suomen kielen tarkistin (oikoluku ja kieliopintarkistin), jonka tarkoituksena on helpottaa terveydenhuollon ja lääketieteen tekstejä kirjoittavien ja kääntävien työtä ja parantaa tällaisten tekstien laatua.

Lingsoft Proofreader for Health sisältää kymmeniä tuhansia keskeisiä suomenkielisiä lääketieteen, hoitoalan, kemian ja farmasian termejä. Se tunnistaa lähes 100 prosenttia terveysalan ja lääketieteen tyypillisten tekstien termeistä. Se kattaa hyvin sairauksien nimet, samoin lääketieteellisten hoitojen ja testien nimet. Samaiset termit sanaluokkineen sekä yhdyssana- ja taivutussääntöineen on sisällytetty myös kieliopin- ja tyylintarkistimeen, joka siten löytää virheet myös sellaisista lauseista, joissa näitä termejä on käytetty.

Lingsoft® Svefix, suomenruotsin kielentarkistin

Lingsoft® Svefix on erinomainen kirjoittajan ja lukijan työkalu, joka tarkistaa ruotsinkieliset tekstit. Ohjelmaan sisältyy oikeinkirjoituksen tarkistus, kieliopintarkistus, suomenruotsalaisten tyylipiirteiden tarkistus (finlandismkontroll) ja paikannimien kirjoitusasun tarkistus. Oikeinkirjoituksen tarkistus on päivitetty vastaamaan Svenska Akademiens ordlistan suosituksia. Svefix löytää havainnollisesti erilaisia virheitä tekstistä ja antaa erilaisia muutosehdotuksia ja selityksiä virheille. Svefixiä käytetään Microsoft Wordissa ja se toimii kuten Wordin oma kielentarkistus. Mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet alleviivataan punaisella ja mahdolliset kielioppivirheet vihreällä aaltoviivalla.

Lingsoft® Svefix on kehitetty yhdessä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osaston ja sen toimistopäällikön, Mikael Reuterin kanssa. Ohjelmassa yhdistyy Lingsoftin ainutlaatuinen kieli- ja ohjelmointiosaaminen MS Office-ympäristössä Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen ruotsin osaston suomenruotsin osaamiseen ja auktoriteettiin.