POHJOLA VAKUUTUKSEN ASIAKASVIESTIEN OIKEAKIELISYYDEN TARKISTAMINEN

Pohjola Vakuutus päätti ottaa Ideal Systemsin asiakaspalveluohjelmaan mukaan Lingsoftin kielentarkistimet.

Pohjola on suomalainen finanssipalvelukonserni, jonka perustehtävä on edistää asiakkaidensa kestävää taloudellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Pohjola tarjoaa yritys- ja yhteisöasiakkaille monipuoliset pankki-, vahinkovakuutus- ja varainhoitopalvelut. Yksityishenkilöille Pohjola tarjoaa kattavat vahinkovakuutus- ja private banking -palvelut.

Pohjola painottaa toiminnassaan kannattavaa kasvua ja on sitoutunut vahvaan pääomitukseen.

Pohjola-konsernin liiketoiminta jakautuu kolmeen liiketoimintasegmenttiin: pankkitoimintaan, vahinkovakuutustoimintaan ja varainhoitoon.

Vahinkovakuutustoiminnassa Pohjola tarjoaa henkilö- ja yritys-ja yhteisöasiakkailleen monipuolisen vakuutusturvan. Pohjola on Suomen johtava yritysten ja julkisyhteisöjen vakuuttaja. Myös vakuutusmaksutulolla mitattuna Pohjola on Suomen suurin vakuutusyhtiö. 

Pohjola Vakuutus päätti ottaa Ideal Systemsin asiakaspalveluohjelmaan mukaan Lingsoftin kielentarkistimet.

Vakuutusasiakkaille halutaan viestiä oikein

Pohjola Vakuutuksen asiakaspalvelun henkilöstö elää koko ajan paineen alla. Asiakkaita on palveltava aina mahdollisimman nopeasti ja heidän kysymyksiinsä ja muihin yhteydenottoihinsa vastattava viiveettä ja niin, että asia tulee ymmärretyksi.

Pohjola Vakuutus lähettää päivittäin satoja viestejä asiakkailleen. On tärkeää, että viesteihin ei eksy tahattomia kirjoitusvirheitä. Vakuutuksiin liittyvät asiat ovat jo sinänsä asiakkaille haastavia, viesti halutaan perille oikeassa ja mahdollisimman helposti ymmärrettävässä muodossa. Lingsoftin suomen kielen oikoluku ja kieliopintarkistin huolehtivat siitä, että tahattomat kielivirheet tulevat huomatuiksi ja korjatuiksi.

Lingsoftin oikoluku ja kieliopintarkistin

Sanasta sanaan tekstiä tarkistava oikeinkirjoituksen tarkistin on helppokäyttöinen ja nopeasti reagoiva apuväline esim. lyöntivirheiden havaitsemiseen. Yksinkertaisimmillaan oikeinkirjoituksen tarkistin perustuu sanalistalle, johon tekstissä esiintyviä sanoja verrataan. Tällaiset tarkistimet toimivat kohtalaisen hyvin kielissä, joissa sanat eivät taivu ja joissa niistä ei muodosteta yhdyssanoja. Morfologisesti monimutkaisemmissa kielissä sanastopohjaiset tarkistimet ovat kuitenkin avuttomia. Lingsoftin ainutlaatuiset ja aikanaan vallankumoukselliset kielianalysaattorit mahdollistavat korkealaatuisten tarkistimien kehittämisen myös sellaisille kielille kuin suomi, jossa sanojen taivutusmuodot ja yhdyssanojen suhteellisen vapaa muodostaminen loisivat mahdottoman laajan sanalistan. 

Lingsoftin kielianalyysimallia on sovellettu tutkimuksellisesti lähes sataan kieleen. Lingsoft on tuottanut oikeinkirjoituksen tarkistimet suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål ja nynorsk), tanskalle, saksalle, englannille ja swahilille.

Lingsoft on kehittänyt kielianalyysinsä pohjalle kieliopintarkistimia suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål) ja tanskalle. Kieliopintarkistimen menetelmälliset mahdollisuudet eivät rajoitu kielioppiin, vaan sillä voidaan kehittää monenlaisia tekstin tyylillisiä piirteitä havainnoivia tarkistimia kuten Lingsoftin suomenruotsin ns. finlandismeihin reagoiva Lingsoft Svefix ja mm. ohjelmistolokalisoijille ja teknisille kirjoittajille tarkoitettu Microsoftin suomen kielen tyylioppaan sääntöihin perustuva Lingsoft Proofreader for Microsoft Style.