Kuntouttavista peleistä vientituotteita – Lingsoft mukana peli- ja terveysteknologian osaajia kokoavassa Tekes-hankkeessa

Lingsoft on mukana Tekesin rahoittamassa liikuntapelien tuotteistamisympäristöä luovassa Business Ecosystems in Effective Exergaming -hankkeessa. Se rakentaa uutta konseptia terveysteknologian globaaleille markkinoille. Kohteena ovat kuntouttavat liikuntapelit, niiden tehokkuuden kehittäminen, kansainväliset liiketoimintamallit ja kaupallistamisen keinot. 

Hanke on Turun AMK:n, Oulun yliopiston ja Jyväskylän yliopiston kolmivuotinen yhteishanke. Mukana on suomalaisten ja aasialaisten partnerien ja terveysteknologiayritysten verkosto.

– Tutkimushankkeessa on tarkoitus selvittää pelillisten, etäteknologiaa hyödyntävien kuntoutusmenetelmien käytettävyyttä, toteutettavuutta ja ennen kaikkea vaikuttavuutta kuntoutusprosessiin, kertoo professori Ari Heinonen Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta.

Hankkeessa toteutettava pelillisten kuntoutusratkaisujen vaikuttavuustutkimus tukee suomalaisten terveysteknologiatuotteiden tuotteistamista ja luo kaupallistamisedellytyksiä ja vientipotentiaalia. Tähtäimessä on erityisesti Aasia, mistä hankkeella on omat osallistujansa.

Hyvinvointiteknologian yhteisponnistus

Mukana on laaja joukko kuntoutus-, peli- ja teknologia-alan yrityksiä. Osallistujien osaamisesta ja ratkaisuista haetaan pelilliseen toiminnallisuuteen parhaiten soveltuvia konsepteja ja yhteistyömuotoja.

Laitevalmistajien ja palvelutuottajien rinnalla hankkeeseen osallistuu kieliteknologisella erityisosaamisellaan myös Lingsoft. Koneiden kyky ymmärtää kieltä on myös pelien toiminnallisuuden ja tekoälyn ytimessä. 

– Lähes kaikki digitaaliset käyttöliittymät ovat kielellisiä, kieltä käyttäviä ja sitä ymmärtäviä. Myös pelit. Lingsoftilla on pitkä kokemus juuri terveyttä koskevan puhutun ja kirjoitetun kielen digitalisoimisesta, tallentamisesta sekä tämän tietodatan automatisoidusta jalostamisesta ja hyödyntämisestä. Lähdemme innolla tähän yhteisölliseen hankkeeseen, Lingsoftin toimitusjohtaja Juhani Reiman perustelee.

Menetelminään digitalisoidun terveysdatan käsittelyssä Lingsoft käyttää puheentunnistusta ja muita kehittämiään kieliriippumattomia ratkaisuja. 

Hankkeessa ovat mukana myös Suunto, PhysioTools, SE Innovations Oy, eHoiva ja GoodLife Technologies sekä joukko aasialaisia korkeakouluja ja terveysteknologiayrityksiä.

Uusi toimintatapa ja yhteistyömalli

Teknologiakehityksen näkökulmasta katsottuna digitalisaation työkalut ja teknologiset ratkaisut ovat pitkälti jo olemassa. BEE-hankkeessa onkin kyse ennen muuta osallistujien omien ratkaisujen yhteensopivuuden, vaikuttavuuden ja osallistujien kanssa luotavan yhteistyömallien rakentamisesta.

Hankkeen tavoitteena on suunnitella ja testata kuntoutusalalle uutta toimintatapaa ja -arkkitehtuuria. Tiivis yhteistyö Kiinan, Japanin ja Singaporen kumppaneiden kanssa avaa kattavat kansainväliset näkymät suomalaisyrityksille.

– Arkkitehtuuria tullaan testaamaan pala palalta erinäisin teknologisin kokeiluin sekä kehittämällä taustajärjestelmää yritysyhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on kansainvälisen liiketoimintaekosysteemin luominen, tutkimusvastaava Mika Luimula Turun AMK:sta kiteyttää.

Lisätietoja:
Ossi Tuusvuori, Senior Advisor, Lingsoft, p. 040 760 8280 
Mika Luimula, yliopettaja, Turun AMK, Tulevaisuuden interaktiiviset teknologiat -tutkimusryhmä, p. 040 3550839
Ari Heinonen, professori, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta, p. 040 805 3551
Timo Jämsä, professori, Oulun yliopisto, lääketieteellinen tiedekunta, p. 0294 48 6001

Linkit: 
– Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE): https://bee.turkuamk.fi/
– Business Ecosystems in Effective Exergaming (BEE): https://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/business-ecosystems-effective-exergaming-bee/
– DigiRehab Consortium: http://www.finlandhealth.fi/-/digirehab-consortium
– ePressi: Tähtäimessä Aasia: Kuntouttavista liikuntapeleistä vientituotteita

Lingsoft on Suomen ja Pohjois-Euroopan johtava kielipalvelujen ja kieliteknologiaratkaisujen toimittaja. Yritys tarjoaa kattavasti sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin, käsittelyyn ja hallintaan liittyviä palveluja ja ratkaisuja, kuten käännöksiä, ohjelmatekstitystä ja tekstinkäsittelypalveluja, haku- ja löydettävyyspalveluja sekä kirjoittajan ja lukijan työkaluja. Lingsoftin kielenhallintapalvelut perustuvat yrityksen omiin, maailmalla standardin aseman saavuttaneisiin lause- ja sana-analyysiteknologioihin.