KORKEALAATUISET KIELENTARKISTIMET POHJALAISLEHTIEN TOIMITUKSEN

Ilkan ja Pohjalaisen toimitusjärjestelmän on toimittanut Newscycle Solutions. Sisältöä tuotetaan Adoben InDesign- ja InCopy-ohjelmistoilla, joihin on hankittu Lingsoftin tarkistinlaajennukset suomen kieleen. 

Ilkka-Yhtymä on asiakaslähtöisesti ja luotettavasti toimiva, verkostoitunut, toimialan kehitykseen aktiivisesti osallistuva pohjalainen viestintäyhtymä.

Ilkka-Yhtymän maakuntalehdet Ilkka ja Pohjalainen ilmestyvät seitsemänä päivänä viikossa Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. Painetut lehdet tavoittavat päivittäin lähes 180 000 lukijaa. Yhteenlaskettu levikki on yli 68 000. 

Automaattinen kielentarkistus on osa toimitusprosessia

Kahden päivittäin julkaistavan sanomalehden toimituksissa on tärkeää, että uutiset saadaan tuoreina painettujen ja verkkolehtien lukijoille. Toimitusten työ on nopeatempoista ja virhemahdollisuus on aina olemassa. Usein vaikkapa otsikot liitetään mukaan vasta julkaisuvaiheessa. Hyvä ja toimiva kielentarkistus on osa toimitusprosessia – se reagoi virheisiin niin InCopylla kirjoitettaessa kuin vielä taittovaiheessakin InDesignia käytettäessä. Lingsoftin laadukkaat liitännäisohjelmat ovat toimittajan tukena koko prosessin ajan.

Lingsoftin Adobe-liitännäisohjelmat

Lingsoft tarjoaa korkealuokkaiset kielenhallinnan välineet liitännäisohjelmina Adoben julkaisuohjelmaan tavutukselle, oikeinkirjoitukselle, kieliopille ja tyylille sekä synonyymisanastolle.

Lingsoft-liitännäisohjelmat on saumattomasti sovitettu Adobe InDesigniin ja InCopyyn, eivätkä vaadi erityisiä toimenpiteitä tai uuden opettelua asennuksen jälkeen. Lingsoft on tuottanut liitännäisohjelman tavutukseen myös InDesign Serverille. Ohjelmissa voi hienosäätää kielentarkistusta ja tavutusta lisäämällä sanoja ja tavutuspoikkeamia käyttäjäsanastoon samalla tavalla kuin vakiotavuttimessa. Voi myös valita minkä tyyppisiin kielioppi- ja tyylivirheisiin haluaa tarkistimen tarttuvan.

Ohjelmat perustuvat Lingsoftin maineikkaaseen kielianalyysiin.

Tunnistavat kunkin kielen perussanaston kaikki kieliopillisesti hyväksyttävät johdokset, niistä muodostetut yhdyssanat ja taivutusmuodot.

Tunnistavat tavurajat morfologisen sanarakenneanalyysin perusteella ja tarjoavat oikean tavutusehdotuksen useimmissa tapauksissa.

Suomi-versio sisältää myös noin 9 000 sanan tekniskaupallisen oikeinkirjoitussanaston, antaen korjausehdotuksia myös monimutkaisille yhdyssanoille.

Käytetään InDesignin ja InCopyn omien käyttöliittymien kautta ja tarjoavat siten ylivoimaisen käytettävyyden.

Hyödyntävät käyttäjän itse lisäämiä sanoja ja tavutussääntöjä.

 

Palaa uutisiin