Ellibs e-kirjakaupasta nyt Lingonetin e-oppimateriaaleja

Ellibs e-kirjakaupasta on nyt saatavana oppimissovelluksia kielten opiskeluun. Ellibsin valikoima kasvaa Lingonetin e-oppimateriaaleilla, joita tarjotaan yhteensä kuuden kielen opiskeluun eritasoisille oppijoille.

lingopro_sve.jpeg

Lingonet on vuonna 1996 perustettu suomalainen digitaalisten oppimateriaalien kustantaja, joka kehittää tutkimustietoon perustuvia sähköisiä apuvälineitä oppijan ja opettajan avuksi. Lingonetin tuotteita käytetään kielenoppimisenEllibs e-kirjakaupasta on nyt saatavana oppimissovelluksia kielten opiskeluun. Ellibsin valikoima kasvaa Lingonetin e-oppimateriaaleilla, joita tarjotaan yhteensä kuuden kielen opiskeluun eritasoisille oppijoille.

Lingonet on vuonna 1996 perustettu suomalainen digitaalisten oppimateriaalien kustantaja, joka kehittää tutkimustietoon perustuvia sähköisiä apuvälineitä oppijan ja opettajan avuksi. Lingonetin tuotteita käytetään kielenoppimisen tukena eri kouluasteilla, organisaatioissa ja yrityksissä. Lingonetin oppimateriaaleja löytyy myös kirjastoista kautta Suomen, ja nyt niitä on mahdollista hankkia Ellibs e-kirjakaupasta yhtä helposti kuin e-kirjoja.

Lingonet liittyi vuoden 2016 lopulla Lingsoft-yrityskonserniin, johon myös Ellibs kuuluu. Tervetuloa tutustumaan Lingonetin valikoimaan Ellibsissä! tukena eri kouluasteilla, organisaatioissa ja yrityksissä. Lingonetin oppimateriaaleja löytyy myös kirjastoista kautta Suomen, ja nyt niitä on mahdollista hankkia Ellibs e-kirjakaupasta yhtä helposti kuin e-kirjoja.

Lingonet liittyi vuoden 2016 lopulla Lingsoft-yrityskonserniin, johon myös Ellibs kuuluu. Tervetuloa tutustumaan Lingonetin valikoimaan Ellibsissä!