SISÄLLÖN LAADUN VARMISTAMINEN STT-LEHTIKUVAN TUOTANNOSSA

STT-Lehtikuva tuottaa asiakkailleen journalismia, joka yhdistää vahvasti kuvan ja sanan. Uutismateriaalin lisäksi tuotetaan myös muita palveluja, jotka auttavat mediayrityksiä rakentamaan tuotteitaan nopeasti, laadukkaasti ja tehokkaasti. Mediapalvelujen avulla STT-Lehtikuva kanavoi asiakkailleen keskitetyn toiminnan edut.

STT-Lehtikuva on riippumaton media, joka vaalii ja edistää sananvapautta. Sen tehtävänä on tuottaa tietoa, jonka perusteella lukijat, katselijat tai kuuntelijat voivat itse tehdä johtopäätöksiä ja muodostaa mielipiteensä. STT-Lehtikuva palvelee niin medioita välittämällä kuvia ja uutisia ja yrityksiä mm. levittämällä tiedotteita ja tarjoamalla mediaseurantaa.

STT-Lehtikuvan toimitusjärjestelmänä on suomalaisen Anygraafin Neo ja siinä mukana Lingsoftin suomen kielen oikoluku ja kieliopintarkistus sekä suomenruotsin tarkistin Svefix. 

Tehokasta tiedonvälitystä tehokkain työkaluin

STT:ltä lähtee asiakasmedioille muutamia satoja tekstejä päivittäin. Tekstit tavoittavat kymmeniä suomalaisia medioita. Monet STT:n asiakkaista julkaisevat tekstit lähes sellaisenaan verkkosivuillaan ja lehdissään, joten kielen on oltava virheetöntä. 

STT-Lehtikuvan arkistot ovat myös tärkeä voimavara, jota hyödynnetään niin mediamaailmassa kuin muissakin yrityksissä. Se, että asiat on oikein kirjoitettu ja esim. otsikot virheettömiä, helpottaa oikeiden artikkeleiden ja muun materiaalin nopean löytymisen silloin kun niitä tarvitaan.

Nykyaikainen, toimiva toimitusjärjestelmä ja siinä oikeat työkalut muodostavat vakaan pohjan, jonka avulla STT-Lehtikuvan ammattilaisten työ pääsee oikeuksiinsa ja suomalaiset pysyvät ajan tasalla maailman tapahtumista.

Asiakkaan suusta:

Lingsoftin kielenhuollon työkaluja käyttää STT:n Neo-toimitusjärjestelmässä noin 50 ihmistä. Toimivat kielenhuoltotyökalut ovat toimitustyön selkäranka. 

Oikolukuun tarttuvat nekin virheet, joita kirjoittaja ja toimitussihteeri eivät omin silmin huomaa. Aikaa ei kulu sanojen oikeinkirjoituksen tarkastamiseen. Oikoluku tietää, miten ”lukuun ottamatta kirjoitetaan”, vaikka se olisi itseltä päässyt unohtumaan. Toimitussihteeri huomaa usein heti, jos jutun kirjoittanut toimittaja ei ole muistanut painaa oikoluku-nappia jutulleen.

Lingsoft on hyvä kumppani, jonka kanssa yhteistyö sujuu saumattomasti.

Key Account Manager Maija Lappalainen, STT-Lehtikuva

Lingsoftin oikoluku ja kieliopintarkistin

Sanasta sanaan tekstiä tarkistava oikeinkirjoituksen tarkistin on helppokäyttöinen ja nopeasti reagoiva apuväline esim. lyöntivirheiden havaitsemiseen. Yksinkertaisimmillaan oikeinkirjoituksen tarkistin perustuu sanalistalle, johon tekstissä esiintyviä sanoja verrataan. Tällaiset tarkistimet toimivat kohtalaisen hyvin kielissä, joissa sanat eivät taivu ja joissa niistä ei muodosteta yhdyssanoja. Morfologisesti monimutkaisemmissa kielissä sanastopohjaiset tarkistimet ovat kuitenkin avuttomia. Lingsoftin ainutlaatuiset ja aikanaan vallankumoukselliset kielianalysaattorit mahdollistavat korkealaatuisten tarkistimien kehittämisen myös sellaisille kielille kuin suomi, jossa sanojen taivutusmuodot ja yhdyssanojen suhteellisen vapaa muodostaminen loisivat mahdottoman laajan sanalistan. 

Lingsoftin kielianalyysimallia on sovellettu tutkimuksellisesti lähes sataan kieleen. Lingsoft on tuottanut oikeinkirjoituksen tarkistimet suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål ja nynorsk), tanskalle, saksalle, englannille ja swahilille.

Lingsoft on kehittänyt kielianalyysinsä pohjalle kieliopintarkistimia suomelle, ruotsille, norjalle (bokmål) ja tanskalle. Kieliopintarkistimen menetelmälliset mahdollisuudet eivät rajoitu kielioppiin, vaan sillä voidaan kehittää monenlaisia tekstin tyylillisiä piirteitä havainnoivia tarkistimia kuten Lingsoftin suomenruotsin ns. finlandismeihin reagoiva Lingsoft Svefix ja mm. ohjelmistolokalisoijille ja teknisille kirjoittajille tarkoitettu Microsoftin suomen kielen tyylioppaan sääntöihin perustuva Lingsoft Proofreader for Microsoft Style.

Lingsoft® Svefix, suomenruotsin kielentarkistin

Lingsoft® Svefix on erinomainen kirjoittajan ja lukijan työkalu, joka tarkistaa ruotsinkieliset tekstit. Ohjelmaan sisältyy oikeinkirjoituksen tarkistus, kieliopintarkistus, suomenruotsalaisten tyylipiirteiden tarkistus (finlandismkontroll) ja paikannimien kirjoitusasun tarkistus. Oikeinkirjoituksen tarkistus on päivitetty vastaamaan Svenska Akademiens ordlistan suosituksia. Svefix löytää havainnollisesti erilaisia virheitä tekstistä ja antaa erilaisia muutosehdotuksia ja selityksiä virheille. Svefixiä käytetään Microsoft Wordissa ja se toimii kuten Wordin oma kielentarkistus. Mahdolliset oikeinkirjoitusvirheet alleviivataan punaisella ja mahdolliset kielioppivirheet vihreällä aaltoviivalla.

Lingsoft® Svefix on kehitetty yhdessä Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen ruotsin kielen osaston ja sen toimistopäällikön, Mikael Reuterin kanssa. Ohjelmassa yhdistyy Lingsoftin ainutlaatuinen kieli- ja ohjelmointiosaaminen MS Office-ympäristössä Kotimaisten kielten tutkimuslaitoksen ruotsin osaston suomenruotsin osaamiseen ja auktoriteettiin.

 

Palaa uutisiin