Lingsoft® 

TEMISin kielityökaluilla tehokkaat kieltenväliset haut EMC Documentumiin

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

EMC on maailman johtava tiedonhallinta- ja tallennusjärjestelmien toimittaja. Sen tuotteet, palvelut ja ratkaisut auttavat organisaatioita hyödyntämään tietopääomaansa kustannustehokkaasti tiedon elinkaaren kaikissa vaiheissa.

EMC Documentum -ohjelmisto koostuu markkinoiden johtavista organisaatioiden sisällönhallintaratkaisuista, joilla yritykset voivat yhdistää tiimit, sisällön ja liiketoimintaprosessit. Yhden EMC Documentum -alustan avulla käyttäjät voivat yhdessä luoda, hallita, jakaa ja arkistoida liiketoimintaa ohjaavaa sisältöä asiakirjoista, keskusteluista, sähköposteista, verkkosivuista, rekistereistä ja interaktiivisista multimedialähteistä.

Tausta

Informaation määrä kasvaa nopeasti nykyisissä liiketoimintaympäristöissä ja yrityksissä. Tietotyöntekijöiden turhauttavimpia päivittäisiä ongelmia on vaikeus löytää haluttu tieto ja saada se käyttöön. EMC Documentumin ECI Services tarjoaa käyttöliittymän, jonka kautta on mahdollista päästä mihin tahansa sisältöihin. Nämä sisällöt voivat olla tietovarastoissa, tietokannoissa, tiedostopalvelimilla, ryhmätyöohjelmistoissa, intranet- ja extranet-sivuilla, online-tietokannoissa ja tietojärjestelmissä.

Asiakasvaatimukset

ECI Services mahdollistaa pääsyn useisiin erikielisiin dokumenttilähteisiin. Monet tätä tuotetta käyttävät EMC Documentumin asiakkaat ovat maailmanlaajuisesti toimivia, monikielisiä yrityksiä. Näiden suuryritysten työntekijät joutuvat usein lukemaan dokumentteja, jotka on kirjoitettu muulla kuin heidän omalla äidinkielellään.

EMC Documentum halusi tarjota asiakkailleen monikielisen ympäristön ja päätti toteuttaa seuraavat parannukset:

Sisällönhaun helpottaminen loppukäyttäjille: Käyttäjä saa hakukyselyihin monikieliset hakutulokset ilman, että hänen työskentelynsä hidastuu. EMC Documentum päätti integroida kieltenvälisen hakutoiminnon, jotta useista erikielisistä tietolähteistä voi hakea tietoa yhdellä ainoalla kyselyllä.

Kevyen käännösratkaisun toimittaminen: Ratkaisu sisältää asiakkaan erikoisalan sanaston, ja se on suunniteltu satunnaiseen käyttöön. Ratkaisun avulla käyttäjät pystyvät ymmärtämään myös muut kuin omalla äidinkielellään olevat ECI Servicesin hakutulokset.

Ratkaisu

EMC Documentum kehitti kieltenvälisen tiedonhakutoiminnon integroimalla XeLDA®-komponentteja ECI Services -ratkaisuun. ECI Services -ratkaisun kieltenvälinen tiedonhakutoiminto kääntää hakukyselyn halutuille kielille, jotta käyttäjä saisi lisää hakutuloksia. XeLDA® mahdollisti kieltenvälisen haun Dictionary Look Up -toiminnolla, joka etsii termille kontekstiin sopivan kohdekielisen käännöksen.

XeLDA® on monikielinen kielikone, joka integroi edistyneimmät luonnollisen kielen käsittelypalvelut muihin sovelluksiin. Se muokkaa ja yhdenmukaistaa rakenteistamattomat dokumentit, jotta se voi automaattisesti hyödyntää niiden sisältöä. XeLDA® saneistaa lauseen, palauttaa sanat perusmuotoonsa ja antaa niille morfosyntaktisen tulkinnan (suvun, luvun, taivutusmuodon jne.). Disambiguointi poistaa sanojen tulkinnoista ne, jotka eivät sovi sanalle lauseaseman perusteella. Lopuksi Dictionary Look Up -toiminto etsii termille kontekstiin sopivan vastineen valituista sanastoista.

EMC Documentum integroi myös kontekstia hyödyntävän Web@ssistant-käännösavustajan ECI Services -ratkaisuun. Web@ssistant tarjoaa hyvän konekääntämisen ja perinteisen kääntämisen yhdistelmän.

Web@ssistant selvittää yhdellä napsautuksella monisanaisen ilmaisun kontekstiin sopivan tarkan merkityksen. Ratkaisu kattaa useita kieliä, ja sen sanastot ovat räätälöitävissä. Ratkaisuun voi lisätä myös erikoissanastoja. Käyttäjän tarvitsee vain valita käännettävä termi, jonka jälkeen valittujen kielten käännösvastineet tulevat näkyviin sovellusikkunaan.

EMC Documentum päätti integroida ratkaisuunsa ranskan, italian, saksan, espanjan ja englannin. Myöhemmin on tarkoitus integroida myös muita kieliä.

Miksi EMC Documentum valitsi TEMISin?

  • Monikielisyys: XeLDA® on ainoa kielikone, jossa yhdistyvät EMC Documentumin tarvitsemat viiden kielen kielelliset toiminnot.
  • Helppo integroitavuus ohjelmointirajapintojen ansiosta: Laadukkaiden ohjelmointirajapintojen ansiosta XeLDA® on helppo integroida muihin sovelluksiin.
  • Huippulaadukas kielellinen analyysi: XeLDA® on 20 vuoden tutkimustyön tulos. Laatu ja prosessointitulokset ovat parantuneet jatkuvasti.
  • Lisäsanastot: Web@ssistant sisältää perussanastot. Ylläpitäjä voi lisätä siihen uusia eri kohdekielten ja erikoisalojen sanastoja. Sanasto on vain koodattava XeLDAn® kanssa yhteensopivaksi.
  • Kontekstinmukaiset käännökset: Web@ssistant parantaa huomattavasti hakutuloksia kääntämällä ilmaisut kontekstin mukaisesti.

Hyödyt

Informaatiolähteiden lisääntyminen: Käyttäjät voivat nyt hyödyntää erikielisiä tietolähteitä ja tehdä kattavampia hakuja.
Luotettavuus: Kyselyjen kontekstinmukaiset käännökset takaavat erinomaiset tulokset, koska kyselyjä voidaan tehdä myös kansainvälisiin tietolähteisiin.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.