Lingsoft® 

Tehokasta kilpailuanalyysiä Insight Discoverer™ Extractor -ohjelmistolla

Valitse kieli  
Hae sivustolta  
 Powered by Lingsoft®
Search Expander
Lue lisää

Total on maailman neljänneksi suurin öljy- ja kaasuyhtiö. Se keskittyy upstream-toimintoihin (öljyn ja kaasun etsintä ja tuotanto, sähkön tuotanto) ja downstream-toimintoihin (trading, merikuljetukset, jalostus ja jakelu). Total on merkittävä toimija myös kemianteollisuudessa sekä peruskemikaalien että erikoiskemikaalien alalla.

Anne Bonnet-Ligeon, PM, Total: "Valitsimme TEMISin ratkaisun, koska se on innovatiivinen ja sen avulla on helppo löytää olennainen informaatio kilpailuanalyysiä varten."

Tausta

Totalin kilpailuanalyysi, informaatio ja arkistointi (KIA) -osasto vastaa koko yhtiön tietojenhallinnasta, ja se on osa henkilöstöhallinnon ja viestinnän osastoa. Sen sisäiset asiakkaat ovat yhtiön upstream-, downstream- ja kemikaalit-liiketoiminnoista. KIA-osaston tehtävänä on hankkia informaatiota eri osastoille ja toteuttaa tietojen keräys- ja analyysiprosessit.

Asiakasvaatimukset

Total tutkii ja analysoi sen liiketoimintoihin liittyvää geopoliittista, teknistä, sosiaalista, taloudellista, rahoituksellista sekä mikro- ja makrotaloutta koskevaa informaatiota.
Sisäiset asiakkaat pyytävät usein KIA-osastolta asiakirjakoosteita, jotka liittyvät niiden omiin liiketoiminta-alueisiin. KIA:n tehtävänä on kerätä ja analysoida dokumentit. Lisäksi informaatio on lajiteltava ja järjestettävä, jotta sitä voidaan hyödyntää tehokkaasti.

Käsiteltävän informaation määrä kasvaa jatkuvasti, ja yhtiön sisäisiä tietopyyntöjä tulee yhä enemmän. Tämän vuoksi informaation manuaalinen käsittely (lukeminen ja yhteenvetojen tekeminen) ei ole kannattavaa. Total tarvitsi pikaisesti ratkaisun, jonka avulla tietoon pääsee käsiksi automaattisesti ja nopeasti.

Ratkaisu

KIA päätti toteuttaa tekstinlouhintatyökalun Information Miner -projektissa. Total allekirjoitti sopimukset tietopalveluiden tarjoajien kuten Factivan ja Lexis Nexisin kanssa. Nämä toimittavat Totalille tietoa aihepiirin mukaan luokiteltuna. Informaatiota saadaan myös yhtiön portaalin kausijulkaisuista, lehdistötiedotteista ja talousanalyytikkojen sektoriraporteista.

Varmistaakseen eri tietolähteidensä tarjoaman informaation jatkuvan käsittelyn Total hankki TEMIS Insight Discoverer™ Extractor -ohjelmiston, jossa on mukana Competitive Intelligence Skill Cartridge™ -moduuli. Tämän kilpailuanalyysiratkaisun avulla Total voi kerätä nopeasti tietoa kilpailijoiden investoinneista, sijoituksista, talouden avainindikaattoreista, markkinaosuuksista, osakkuuksista, infrastruktuureista, organisaatiokaavioista jne. Kerätyn informaation KIA järjestää päivittäin sisäisille asiakkailleen yrityksen portaaliin.

Miksi Total valitsi TEMISin?

Pilottivaiheen jälkeen TEMISin ratkaisu valittiin seuraavista syistä:
  • Ratkaisun sopivuus ja joustavuus: Competitive Intelligence Skill Cartridge™ -moduuli sopi Totalin tarpeisiin. Vain muutama erikoiskäsite oli lisättävä (öljyteollisuusinfrastruktuuri, tuonti-vientiluvut, yhteismarkkinointi jne.).
  • Koska TEMIS on eurooppalainen yhtiö kuten Totalkin, yhteydenpito ja tuki on helppo järjestää.
  • Ammattimainen laadunvarmistus projektinhallinnassa ja ohjelmiston kehitystyössä.
  • Järjestelmän luotettavuus: Relevantin informaation osuus kaikista kerätyistä tiedoista on yli 90 %.
  • Järjestelmän hyvän skaalautuvuuden ansiosta Total kykenee nopeasti löytämään uusia näkökulmia strategista analyysiä varten ja integroimaan uusia kieliä.

Hyödyt

Ajansäästö: Tekstin lukeminen käsitteiden mukaan on erittäin nopeaa, ja olennainen tieto löytyy enintään kolmella hiiren napsautuksella.
Luotettavuuden paraneminen: Skill Cartridge™ -moduuli tunnistaa eri käsitteet tarkasti.
Joustavuuden lisääntyminen: Käyttäjät voivat selata tuloksia aiheen mukaan tai seurattavan yrityksen mukaan.
Tuottavuuden kasvu: Eri liiketoiminta-alueiden työntekijät kuluttavat aikaa 15 minuutista tuntiin strategisen informaation käsittelemiseen. Automatisoitu tiedonerotteluratkaisu säästää aikaa vähintään 50 %. Ohjelmiston käytön ansiosta tuottavuuden kasvu on 5 000 käyttäjän yksikössä yli 100 henkilötyöpäivää yhtä ohjelmiston käyttöpäivää kohti.

 
Avainsanat   Tulosta   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Oy.