Lingsoft® 

Varför välja Lingsofts tesauri

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Synonymer är ett ypperligt sätt att berika ditt skrivande, vare sig du är journalist, marknadsförare, översättare, forskare eller studerande. Lingsofts böjande tesauri för finska, svenska, norsk bokmål, danska och tyska har i mer än ett decennium varit en värdefull ingrediens i Microsoft Office och används av miljoner dagligen. Varför inte ta i bruk Lingsofts unika tesaurus i din applikation? Vad kunde vara behändigare än att kunna slå upp synonymer just vid behov.


Fem skäl att välja Lingsofts tesauri


Lingsoft har använt bästa tillgängliga resurser och referenser för synonyminnehållet. Antalet synonymer och synonymgrupper varierar med språket. Mer specifik information finns i specifikationerna till höger.

Lingsofts tesauri behärskar böjda ordformer

Swedish Thesaurus exampleLingsofts tesaurusar innehåller en gedigen språkmodell för respektive språks ordbyggnad. Därför upptäcker de sökordet i alla dess böjda former och kan föreslå synonymer i samma böjda form så, att synonymen direkt kan ersätta sökordet utan desto mera redigering av texten.

Här är ett exempel på hanteringen av den bestämda ordformen "organet". Som du ser är de föreslagna synonymerna följaktligen i bestämd form. Ordet "organ" hör till flera synonymgrupper, och de kan alla visas samtidigt i syfte att ge dig användbara kontextuella förslag och en rik variation att välja från.

Robusta, kompakta, snabba och flexibla

Språkmodellernas lexikala innehåll och regler kompileras till ytterst kompakta och snabba finita transduktorer som tillsammans med synonyminnehållet och ytterligare data paketeras i binärfiler på högst några megabyte. Trots det kompakta formatet är tesaurikomponenterna ytterst snabba, och levererar synonymsökningar i hundratal eller rentav tusental per sekund.

Lingsofts tesauri kan integreras med nästan vilken som helst mjukvara med hjälp av Lingsofts programmeringsgränssnitt LSTHES för att tillföra synonymsök till ordbehandlingsprogram på Windows, Linux, Mac och Java. LSTHES stöder Unicode.

A Lingsoft thesaurus is an easy load for almost any integration scenario from traditional workstation applications to web-based Software-as-a-Service (SaaS). Lingsoft's thesauri can be used with LSTHES programming library in order to implement synonym lookup functionality in text viewing and editing applications, and with LSINDEX in order to implement synonym-based expansion or compression in search and text mining applications.

Gör dina egna synonymer

  Du kan göra egna synonymer på ett enkelt sätt i en speciell användarordlista. Lingsofts LSTHES-programmeringsbibliotek tar hand om att foga listan till dina synonymsök. Ordlistformatet är lätt att lära sig. Märk dock att användarordlistan inte kan utnyttja den unika hanteringen av böjda former.

  Lingsoft kan fabricera och upprätthålla en skräddarsydd version av tesaurusmodulen för din domän eller organisation, inklusive lexikalisering av ord som läggs till din skräddarsydda synonymordbok men som saknas i motsvarande språkmodell.


  Produktspecifikationer | Hur köpa

   
  Skriv ut   RSS


  Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.