IBM och Lingsoft – unikt värde tillsammans

I Finland har analysen av stora datamängder till stor del byggt på analys av strukturella och numeriska data, eftersom det är osedvanligt svårt att automatiskt hantera det finska språket. Från och med sommaren 2018 ligger Lingsofts språkanalys bakom IBM Watson Explorers förståelse för finska och svenska. Partnerskapet öppnar nya dörrar inom finskspråkig textanalys. 

IBM Watson Explorer förstår komplicerade frågor, även sådana som framförs på talspråk, och kommer med svar som bygger på dessa data. IBM Watson Explorer kan användas för att analysera stora mängder textmaterial samt klassificera och hitta önskade fenomen, oavsett om det handlar om patientjournaler eller kundåterkoppling. 

IBM Watson Explorers analys går djupt in i språket. Finska språkets rikliga böjningar och nästan oändliga möjligheter att bilda nya ord gör det mer utmanande att hantera automatiskt än många andra språk. På engelska har exempelvis adjektiv endast en grundform, medan man på finska i teorin kan bilda 6 000 olika böjningsformer av ett enda adjektiv. Språkteknologi utvecklad för engelska lämpar sig således oftast inte för maskinell analys av finskspråkigt material. 

För att IBM:s lösningar ska kunna svara på utmaningarna i olika språkområden nätverkar IBM med specialister som Lingsoft. ”Det är fantastiskt att få de skickligaste personerna från olika branscher att sätta sig vid samma bord. Tillsammans med Lingsoft och övriga företag i vårt ekosystem kan vi skapa ett alldeles unikt värde för våra finska kunder, som ingen av oss kunde göra ensam”, säger IBM:s Channel Manager Antti Haapasalo.
 

Lingsoftin semanttinen analyysi ja IBM WEX.png

Lingsofts språkanalys av finska och svenska har utvecklats systematiskt sedan 1986. Grunden till analysen är språkoberoende tekniker som kan användas för att gå djupare in i språket. Förutom en analys av språkets struktur kan man med Lingsofts teknologi komma åt språkets semantiska nivå, dvs. betydelser. Det gör att man kan identifiera olika klasser, som exempelvis namn, tidsbestämningar, känslotillstånd och till och med symptom vid sjukdomar. I IBM Watson Explorers användargränssnitt kan man undersöka, visualisera och åskådliggöra olika element på ett effektivt sätt.