Suomi.fi förbättras automatiskt: Lingsoft och Befolkningsregistercentralen förbättrar den språkliga tillgängligheten med hjälp av språkteknologi

Tillgänglighet i webbtjänster är viktigt för den finländska Befolkningsregistercentralen, och tillgänglighet beaktas i alla skeden i utvecklingen av Suomi.fi. Befolkningsregistercentralen har som första aktör i Finland beslutat att ta i bruk en automatisk kontroll för att förbättra tillgängligheten i textinnehållet i Suomi.fi-tjänsterna. I november 2018 levererar Lingsoft en lösning till Befolkningsregistercentralen som hjälper offentliga tjänsteleverantörer att producera förståeliga, felfria och tillgängligare tjänstebeskrivningar.

Servicedatalagret utgör grunden för Suomi.fi och samlar alla tjänster och servicekanaler som tillhandahålls av den offentliga förvaltningen. Informationen visas i webbtjänsten Suomi.fi. Tjänsten är avsedd för medborgare, företag och myndigheter. Målet med Suomi.fi-servicedatalagret är att skapa och upprätthålla information enkelt och kontrollerat på ett och samma ställe, och att erbjuda informationen även utanför Suomi.fi:s webbtjänst. Med hjälp av ett öppet gränssnitt kan informationen användas även i andra webbtjänster i enlighet med principer för öppna data.

Målet med Servicedatalagret är att förbättra tillgängligheten i offentliga tjänster oberoende av tid, plats och användarens förmågor. Innehållet är en viktig del av tillgängligheten i webbtjänster, och ett klart och begripligt språk utgör kärnan i innehållets tillgänglighet. Ett klart och tydligt språk hjälper alla parter: då innehållet på en webbplats är tydligt, fungerar de elektroniska tjänsterna smidigare samtidigt som de är mer jämlikt tillgängliga för alla användare.

Befolkningsregistercentralen och Lingsoft har tillsammans tagit fram en lösning baserat op Lingsofts språkteknologier för att förbättra den språkliga tillgängligheten i Servicedatalagret. Lösningen består av en skräddarsydd kvalitetsgranskning som varnar för bland annat svårbegripliga facktermer, skrivfel och strukturella problem i texten, samt ger anvisningar för att korrigera texten. Genom att lägga ut och automatisera den rutinmässiga kvalitetskontrollen kan Suomi.fi:s webbredaktion fokusera på mer krävande arbetsuppgifter för att betjäna användarna ännu bättre. Lösningen går under namnet automatisk textgranskning.

Läs mer om Lingsofts lösning i Befolkningsregistercentralens nyhetsbrev: http://uutiskirjeet.vrk.fi/sv/nyheter/suomi.fi-tjanster/inte-007-utan-30-000-servicedatalagrets-agenter-har-ratt-att-forbattra.html

Se en video (på finska) om tillgänglighet i Suomi.fi-webbtjänsten:https://www.youtube.com/watch?v=kv6gRUTp5yA&feature=youtu.be

Läs mer om det nationella verkställandet av tillgänglighetsdirektivet som styr offentliga webbtjänster på finansministeriets webbplats: https://vm.fi/sv/tillganglighetsdirektivet

Mer information om projektet fås av:
Lingsoft, Chief Digital Experiences Officer Maria Leinonen, fornamn.efternamn[at]lingsoft.fi
Befolkningsregistercentralen, Servicedatalagrets serviceägare Jari Suhonen, fornamn.efternamn[at]vrk.fi