Lingsoft hjälper tiotals miljoner skribenter i deras vardag

content-quality-tools.jpg

 

Vårt digitala fotavtryck består till stor del av text som vi har skrivit. Det är alltså väsentligt vilka typer av texter vi producerar. Den traditionella kundtjänsten ger vika för elektroniska tjänster, och texternas kvalitet har en större betydelse än tidigare – oavsett om det handlar om e-post eller en patientjournal. 

En effektiv och konsekvent kommunikation av hög kvalitet bygger både upp organisationens varumärkesbild och skribentens personliga varumärke. En välskriven text gör också att man kan vara säker på att budskapet förstås rätt. Ju mer offentlig text det handlar om desto viktigare roll har begriplig kommunikation för tjänstens tillgänglighet och likabehandling av medborgarna. Många system för innehållsproduktion saknar dock verktyg för att granska textens kvalitet. 

Lösning enligt kundens behov

Över 80 procent av dagstidningarna i Sverige granskar sina texter med Lingsofts teknologi, och det gör troligtvis du också: Lingsoft har levererat stavningskontrollen på 21 språk i produktfamiljen Microsoft Office, såväl på finska som på swahili. De röda och blåa understrykningarna som är kända för tiotals miljoner användare kräver knappast någon presentation. Vi har skräddarsytt liknande kvalitetskontrollverktyg för exempelvis EU:s organisationsspråk, Suomi.fi och till stöd för produktion av patientjournaler – så att de svarar på utmaningarna med just den aktuella texttypen. 

För att stavningskontrollen ska fungera i finskan, är det centralt att datorn förstår språkets rikliga böjningsformer. Hantering av denna mångfald är Lingsofts kärnkompetens. Läs mer om våra verktyg för kvalitetskontroll som använder analys av språkets struktur i bakgrunden. 

Högklassiga kvalitetsverktyg är av central betydelse för att skribentens arbete ska löpa smidigt och för produktiviteten.

"För finländarna är en viktig aspekt i valet av ordbehandlingsprogram om det finns stöd för stavningskontroll och avstavning på finska. Det har stor betydelse för textens kvalitet, även om man inte enbart kan förlita sig på automatisk stavningskontroll för att skriva rätt. I det avseendet är Word det klart bästa av de skrivprogram som testats."

(Mikrobitti 1/2018: Parempi tekstinkäsittelyohjelma kuin Word? Sv: Bättre ordbehandlingsprogram än Word?)

Verktyg som en naturlig del av skrivandet

För att man verkligen ska ha nytta av kvalitetsverktygen måste de finnas tillgängliga där texten produceras. Lingsofts kvalitetskontrollverktyg kan med hjälp av öppna gränssnitt integreras i vilken miljö som helst som en del av verksamhetsprocesserna och en sömlös användarupplevelse.

Till exempel använder vi samma kvalitetskontrollverktyg som vi skräddarsytt för hälsovården även som en del av vår egen medicinska transkriberingsservice. Våra transkriberare behandlar närmare 40 000 dikteringar i månaden med hjälp av denna kvalitetskontroll integrerad i skrivplattformen. Samtidigt sparas värdefulla data om exempelvis skrivhastighet i vår molntjänst. Pilotförsök med kundernas egna textbehandlare har visat att enbart användningen av språkgranskningsverktyg kan göra textbehandlingen inom hälsovården över 30 procent snabbare. Inom exempelvis organisationer som använder informationssystemet Apotti skulle det innebära uppskattningsvis 15 miljoner euro i besparingar per år. 

Det finns även många fler lösningar för att effektivisera skrivandet och höja kvaliteten på texterna – till exempel automatisk taligenkänning – som kan kombineras för att sätta ihop precis rätt helhetskoncept enligt kundens behov.