Företagskunder

language-industry.jpg

Internationella språktjänstleverantörer: Förtrolig partner inom språkindustrin

Världens ledande webbutiker, sökmotorföretag, tillverkare av konsumentprodukter och programvaruföretag lägger ut sin produktion av översättningstjänster till stora internationella språktjänstleverantörer. Lingsoft har under 20 års tid specialiserat sig på finska och de övriga nordiska språken inom globala översättnings- och lokaliseringsprojekt. 

Agentum: Strategisk information med branschuppföljning

Information som är viktig för företagen ur en strategisk och operativ synvinkel ligger splittrad mellan flera olika källor. Det kan ta en stor del av arbetstiden när man måste följa upp dem. Med hjälp av Lingsofts Agentum-tjänst kan man automatisera rutinuppgifter i anslutning till insamling av information.

IBM och Lingsoft – unikt värde tillsammans

I Finland har analysen av stora datamängder till stor del byggt på analys av strukturella och numeriska data, eftersom det är osedvanligt svårt att automatiskt hantera det finska språket. Från och med sommaren 2018 ligger Lingsofts språkanalys bakom IBM Watson Explorers förståelse för finska och svenska. Partnerskapet öppnar nya dörrar inom finskspråkig textanalys. 

Ilmarinen: Hjälpa pensionsexperter med översättning av läkarutlåtanden

När pensionsexperter behandlar ansökningar om invalidpension och rehabiliteringsstöd använder de läkarutlåtanden som grund för sina beslut. Utlåtandena kan vara utländska och skrivna på olika språk. Lingsoft översätter läkarutlåtanden åt Ilmarinen i över 22 olika språkpar genom en beprövad och datasäker process.