Lingsoft® 

Lingsofts gåva till hundraåriga Finland: Fred Karlsson – Finlands språk 1917–2017

Välj språk  
Sök på webbplatsen  – Professor Fred Karlsson och Lingsoft ger ut bok om självständighetstidens språk på finska, svenska och engelska

Finlands språkmiljö har förändrats totalt under de tre senaste decennierna. Fred Karlsson, professor emeritus i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet, påminner oss om detta i verket Finlands språk 1917–2017, som Lingsoft Ab har gett ut för att hedra Finlands 100-årsjubileum.

Verket kan läsas gratis på finska, svenska och engelska som webbversion, som e-bok och via en Twitter-kampanj.

Finlands språk 1917–2017 ger en språklig överblick över hela självständighetstiden och skildrar även den aktuella språkmiljön i detalj.

- År 1990 fanns det cirka 25 000 talare av främmande språk i Finland. I början av 2017 var antalet 354 000. Antalet hade därmed stigit från 0,8 procent till 6,4 procent, i Helsingfors från 2 procent till 14 procent, skriver Fred Karlsson.

Verket uppvisar det faktum att vi idag talar 500 olika språk i Finland. Ryska är det vanligaste främmande språket.

- Om man skulle tillämpa samma kriterier på ryskan som på finskan och svenskan, så skulle det redan vara ett officiellt språk i Helsingfors, Esbo och Vanda. Huvudgatan i Helsingfors skulle ha en skylt, där det utöver Mannerheimintie och Mannerheimvägen skulle stå Prospekt Mannergeima med kyrilliska bokstäver, förklarar Karlsson, med stöd av den senaste forskningen.

För språkföretaget Lingsoft, som tillhandahåller mångsidiga språklösningar, utgjorde detta språkverk en naturlig gåva till hundraåriga Finland.

- Utöver vårt språkliga arv är det även viktigt att lyfta fram de utmaningar inom utbildning och kommunikation som dagens språkliga mångfald för med sig, påpekar Lingsofts verkställande direktör Juhani Reiman.

Verket har utökats med olika ljudprov och kan läsas gratis på de tre utgivningsspråken på följande webbplatser:

www.finlandsspråk100.fi
www.suomenkielet100.fi
www.languagesoffinland100.fi

(Huom.: Tiedote on luettavissa suomeksi täällä.)


Fred Karlsson
Fred Karlsson verkade som professor i allmän språkvetenskap vid Helsingfors universitet under åren 1980–2012. Han är en expert på Finlands språkhistoria, en internationellt erkänd språkforskare och en pionjär inom den finländska språkteknologin. Han är även ordförande för Finska Vetenskaps-Societeten.

Karlsson är bl.a. känd för att ha utvecklat restriktionsgrammatiken (Constraint Grammar) och för att ha skrivit flera läroböcker för högre studier. Hans engelskspråkiga verk Finnish – an Essential Grammar har översatts till tiotals språk.

Karlsson grundade Lingsoft Ab 1986 tillsammans med Kimmo Koskenniemi, professor emeritus i språkteknologi.

Mer information och intervjuer
Fred Karlsson, p. +358 40 511 9717, fred.karlsson@helsinki.fi
Juhani Reiman, verkställande direktör, Lingsoft Ab, p. +358 45 670 6770, juhani.reiman@lingsoft.fi

Lingsoft
Lingsoft är den ledande leverantören av språkteknologi- och språkhanteringslösningar i Finland och norra Europa. Företaget erbjuder ett stort utbud av lösningar och tjänster som är utvecklade för analys, hantering och användande av såväl skrivet som talat språk. Lingsofts språktjänster bygger på företagets egen teknik som globalt sett har blivit standard inom språkbranschen.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.