Lingsoft® 

Lingsoft gör Europaparlamentets översättningar till finska och svenska

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

9.2.2012 – PasaNet Ab, som är en del av Lingsoft-koncernen, har i januari 2012 slutit tre stora översättningsavtal med Europaparlamentet. Lingsoft vann anbudstävlingen för översättning av Europaparlamentets politiska och administrativa texter till finska och svenska, som anordnades våren 2011, samt ingick ett beredskapsavtal för översättning till tyska.

I och med de nya avtalen översätter Lingsoft handlingar på alla officiella språk i Europeiska unionen till finska och svenska. Lingsoft är Europaparlamentets enda leverantör av översättningar till finska och svenska och företagets ställning som en viktig aktör inom EU blir på det här sättet ännu starkare. Avtalen på fyra år trädde i kraft den 1 januari 2012 och är tillsammans värda flera miljoner euro.

"Vi är glada över vår framgång. Tack vare de nya avtalen blir vi en viktig leverantör av EU-texter på många språk och vi kan som en följd av detta utveckla arbetsredskap som kan användas när EU-texter skrivs och översätts, så som språkgranskningsverktyg för EU-språk, även för svenskan", säger Lingsofts verkställande direktör Juhani Reiman.

På basis av anbudsinfordran som ordnades våren 2011 kommer Lingsoft att leverera översättningar till svenska förutom till Europaparlamentet även till Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén samt till Europeiska revisionsrätten. Därtill har Lingsoft redan tigare ingått avtal om leverans av översättningstjänster med Europeiska kommissionen, Översättningscentrum för Europeiska unionens organ och Eurofound.

Lingsoft

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språkteknologi. Lingsoft tillhandahåller olika lösningar och tjänster för sina kunder, som till exempel översättning och ordlistor, verktyg för den som skriver och läser, söktjänster, textutvinning, undervisningstillämpningar och talstyrda tjänster samt e-böcker. Produkter från Lingsoft fungerar i alla de vanligaste användningsmiljöerna och programvarorna. Lingsoft levererar bland annat språkgranskningsverktyg till produktfamiljen Microsoft Office för sju olika språk. Produkterna från Lingsoft baserar sig på Lingsofts egna sats- och ordanalyser, som uppnått standardstatus i världen.

Mera information:

Riikka Mäkinen
Business Development Manager
tfn 050 350 4508

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.