Lingsoft® 

Talsyntesen Samuel publicerad

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Jakobstad 24.9.2010 – Läshandikappade får tillgång till finlandssvensk talsyntes. Synskadeföreningen Norra Österbottens Svenska Synskadade (NÖSS) har i samarbete med Acapela Group utvecklat en finlandssvensk talsyntes, som har fått namnet Samuel. Lingsoft har tillhandahållit de lingvistiska tjänsterna gällande det finlandssvenska språket. Rösten fungerar på flera olika tekniska plattformar, bland annat pc-datorer och mobiltelefoner.

Lyssna på Samuel, den finlandssvenska talsyntesen

"Alla har rätt till lika service i vårt samhälle. Det gäller också information. Speciellt de synskadade och andra läshandikappade har svårt att ta del av information via dagstidningar, böcker och internet om de inte har tillräckligt effektiva hjälpmedel," säger projektledare Daniel Ainasoja.

Samuel kan bland annat användas till att producera taltidningar, talböcker och taltidsskrifter samt även för att läsa upp anteckningar, dokument, e-post och webbsidor. Med andra ord är den utvecklad för att underlätta läshandikappades möjligheter att kommunicera och ta till sig information.

"Talsyntes används allt oftare inom kommersiella och offentliga tillämpningar i och med att kvaliteten på rösterna har förbättrats avsevärt med ny teknologi och nya metoder. Vi är tillsammans med Acapela glada att vår språkteknologiska expertis kommit till bra användning," säger Juhani Reiman, VD för Lingsoft.

Talsyntesen Samuel har utvecklats tack vare understöd från Penningautomatföreningen RAY, Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman, Stiftelsen Svenska Blindgården, Helsingforsregionens Taltidningsförening, Helene och Walter Grönqvists stiftelse samt Otto A. Malms donationsfond.

Föreningen Norra Österbottens Svenska Synskadade r.f. (NÖSS) är en kontakt- och intresseförening med drygt 160 synskadade medlemmar, synsvaga och blinda. Föreningen verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. NÖSS har under närmare åtta års tid drivit flera omfattande tekniska utvecklingsprojekt för att göra information tillgänglig för synskadade med systemet PratSam.

Acapela Group är en ledande aktör inom området röst- och talteknologi. Företaget utvecklar text- till-tal-lösningar (talsyntes) som omvandlar texter till tal med naturliga röster i många olika sammanhang. Kunden kan välja antingen någon av Acapelas 50 högkvalitativa standardröster på 30 olika språk eller att utveckla en egen exklusiv företagsröst.

Lingsoft tillhandahåller produkter och tjänster för analys, bearbetning och tillämpning av skrivet och talat språk. Våra huvudområden är översättningstjänster samt mjukvara för stavnings- och grammatikkontroll, avstavning, taligenkänning och språkanalys.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.