Lingsoft® 

Varför välja Lingsofts stavningskontroller

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Stavfel underminerar kvalitetsintrycket. Om en tidning är slapphänt med stavning, misstänker vi att den inte är så nogräknad med den journalistiska kvaliteten heller. Samma gäller alla industrier och ämnesområden. De flesta stavfel händer för allmänna ord, som nästan var och en vet hur de skall stavas. Har stavningskontrollen i din applikation svårt att hantera allmän­språket heltäckande? Felmarkerar den rättstavade allmänna ords böjningsformer samt vart och vartannat bindeord? Finns det stavningskontroller som är bra på språk med ett stort antal ändelser och bindeord? Javisst.


Fem skäl att välja Lingsofts stavningskontroller


Svenskt stavningsexempelStavningskontrollen kan inte garantera att du skriver vettigt innehåll, men den kan hjälpa dig att undvika slagfel och oavsiktliga skrivfel som distraherar läsarens uppmärksamhet, och i värsta fall gör meningen oförståelig. Lingsofts stavningskontroller bygger på bästa tillgängliga resurser och referenser, och följer gängse rätt­stavnings­normer. Men för en bra stavnings­kontroll behövs långt mer än så.

Täckning och precision kan inte maximeras samtidigt

En bra balans mellan täckning och precision är synnerligen viktig för stavnings­kontrollen. Att pumpa in ett gigantiskt antal ord, även från den bästa ordbok, är en dålig idé. Täckningen ökar, men precisionen kan sjunka rentav betydligt. Ett stavfel i ett allmänt ord kan gå oförmärkt i och med att den massiva ordmängden innehåller ett identiskt skrivet sällsynt ord.

Lingsoft har levererat språkliga kontroller till Microsoft Office i över ett år­tionde. En bättre möjlighet att förfina stavningskontrollen kan knappast tänkas om man beaktar den utförliga testning som förutsätts, jämte responsen från miljon­tals Office-brukare. När du väljer vårt Adobe- eller Quark-insticks­program eller när du bygger in Lingsofts stavningskontroll i din applikation får du således tillgång till ett väloptimerat och regelbundet upprätthållet redskap. Infomaker, Anygraaf och många andra har redan gjort det med framgång.

Lingsofts språkmodeller: långt mer än ord

Lingsofts infallsvinkel till stavningskontroll härstammar från en nödvändighet: hur hantera den praktiskt taget oändliga mängden av godtagbara ordformer i det finska språket. Detta var en av drivkrafterna för Lingsofts grundande partner Kimmo Koskenniemi när han utvecklade den finita tvånivåmorfologin, en milstolpe i datalingvistik. Lingsofts första stora kommersiella insats efter grundandet 1986 var följaktligen finsk avstavning i WordPerfect, det ledande ordbehandlingsprogrammet vid tiden.

Vi använder våra egna gedigna språkmodeller för att hantera språkets ordformer inklusive böjningsmönster, avledningar och sammansättningar. Ordet igenkänns i alla dess böjningsformer. Avlednings- och sammansättnings­mekanismerna tillåter att nya ord formas utifrån ord som modellen känner igen. Denna produktiva mekanism har ibland begränsats för att öka precisionen, dvs. alla teoretiskt acceptabla ordböjningar, avledningar och sammansättningar godkänns inte.

Varje språkmodell har ett lexikon som täcker den centrala vokabulären, inklusive förkortningar, akronymer, egennamn och siffror. Lexikonet innehåller inte ord som sådana, utan lexikala enheter som kallas lexem. Dessa lexem kan beskrivas som byggklossar för egentliga ord. Bygget styrs av regler för sådana språkliga företeelser som finskans vokalkongruens och svenskans plural­böjningar.

Antalet lexem t.ex. i den finska modellen är "bara" dryga 55 000, men denna siffra är inte jämförbar med antalet ord i en traditionell stavningskontroll baserad på ordlista. Finska stavningskontrollen känner till miljarder ord­former, samt gängse ords nya sammansättningar, som inte fanns ännu igår. Den svenska språkmodellen har i sin tur mer än 250 000 lexem, och känner i praktiken igen tiotals miljoner ordformer inklusive bindeord.

Intelligenta korrekturförslag

Förslagsmekanismen i Lingsofts stavningskontroll föreslår allmänt taget alla ordformer inom en viss feldistans den kan härleda från språkmodellen. Mer specifika förslag ges för ett antal ofta förekommande stavfel. Sådana förslag visas i mån av möjlighet först i förslagslistan.

Kontrollen undviker i allmänhet att föreslå ord som kan tyckas besynnerliga eller oförståeliga. Genererade sammansättningar och derivationer föreslås bara för segmentspecifika rättelser. Vi försöker också undvika att föreslå ord som möjligen är kontroversiella. Om förslagsmekanismen inte hittar lämpliga förslag, meddelar den om det.

Kompakta, robusta, snabba och lätta att integrera

Språkmodellens lexikala innehåll och regler kompileras till en ytterst kompakt och snabb finit transduktor, som tillsammans med stavningskontrollens egentliga programlogik och övrig data paketeras i en binärfil på högst några megabyte. Trots det kompakta formatet är stavningskontrollerna ytterst snabba. Prestandan är tillräcklig både för kontroll medan du skriver (check-as-you-type) och för efterhandskontroll av färdigskriven text.

Lingsofts stavningskontroller kan integreras med en stor variation av applikationer med Lingsofts programmeringsgränssnitt LSPROOF-API för Windows, Linux, Mac m.fl. samt LSPROOF.JAVA och LSPROOF.NET för bl.a. webbapplikationer. LSPROOF är ett gemensamt programmeringsbibliotek för Lingsofts stavnings- och grammatikkontroller, och stöder Unicode.

Flexibla och möjliga att skräddarsy

Lingsofts stavningskontroller är bra på allmänspråk, men du kan behöva lägga till ord som du använder ofta men som stavningskontrollen av en eller annan orsak inte känner igen. Det gäller framför allt lokala ortnamn och egennamn. Användarordlistan ger dig denna möjlighet, och med Lingsoft Proofreader Server kan du skapa ett språkligt arbetsflöde för validering och spridning av ord som föreslås läggas till den gemensamma användarordlistan.

Användarordlistan är dock begränsad i och med att orden inte är införda i Lingsofts språkmodell för språket i fråga. Det betyder att kontrollen inte känner igen böjda ord och bindeord, ifall du inte enkom lägger in dem i ordlistan, vilket naturligtvis är ytterst omständigt i längden.

Ni kan beställa en skräddarsydd version, där den specifika vokabulären för din organisation lexikaliseras och inkluderas i stavningsmodulen. En eventuell skräddarsydd grammatik- och stilkontroll skall helst synkroniseras med stavningskontrollen så, att de nya ord som stilreglerna innehåller också programmeras i språkmodellen och plockas med i en skräddarsydd stavnings­kontroll.


Produktspecifikationer | Hur köpa

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.