Lingsoft® 

Varför välja
Lingsofts avstavning

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Bra avstavning är viktig för tidningar, tidskrifter, böcker, broschyrer, tekniska dokument, kort sagt allt tryckmaterial, speciellt då språket innehåller långa sammansatta ord. Vad göra när ditt ombrytningsprogram ger fel avstavning? Jobbar du övertid för att manuellt korrigera avstavningsfel och fula spalter? Eller låter du dem gå i tryck? Finns det en lösning som ger bra läsbarhet och upp­rätt­håller kvalitetsintrycket med avsevärt mindre möda? Javisst.


Fem skäl att välja Lingsofts avstavning


Lingsofts avstavningsmoduler bygger på bästa tillgängliga resurser och referenser för respektive språk. Miljoner skribenter har redan mer än ett årtionde kunnat lita på Lingsofts pålitliga avstavningskvalitet i Microsoft Office. Samma moduler finns inbyggda i Lingsofts insticksprogram för Adobe InDesign och QuarkXPress. Följaktligen använder ett flertal förläggare dem redan nu för kvalitetsförbättring och tidsbesparing vid ombrytning.

Lingsoft kan sammansatta och böjda ord

Lingsofts unika infallsvinkel bygger på två skilda av­stavningsalgoritmer. Den primära tillämpas för ord som Lingsofts språk­modell känner igen, och den sekundära för övriga ord. I och med att den primära avstavningen känner till ordbyggnaden, kan den hantera till exempel de i skandinaviska språk så typiska produktiva sammansättningarna. Ett bra exempel är trippel­konsonanterna i svenskan:

Swedish hyphenation example
    Ordet "tillåta" är sammansatt av "till" och "låta". Den tredje konsonanten är dold utom när ordet avstavas: "till-låta". Däremot bör icke-sammansatta ord som "kallaste" inte avstavas med trippel­konsonant "kall-laste". Lingsofts svenska språkmodell har en tvånivåregel för ord­transformation vid trippelkonsonant i bindeord, och därför ger Lingsoft rätt avstavning. Ett avstavningsprogram som inte känner till ordbyggnaden har svårt att hantera en dylik företeelse konsekvent. Om bindeord med trippelkonsonant avstavas rätt, så blir vanliga ord med dubbelkonsonant fel, eller tvärtom. Bland annat avstavningsprogrammen inbyggda i de två mest utbredda ombrytnings­programmen är otillräckliga på denhär punkten.

Den primära avstavningen hämtar segment­gränser för bindeord och särskilda stavelsegränser från Lingsofts språkmodell, och lägger till ytterligare avstavnings­gränser med relativt generösa avstavnings­regler. Om gränserna kolliderar, ges inget förslag för stavelsen i fråga i syfte att undvika fel avstavning.

Lingsofts språkmodeller täcker den centrala vokabulären för språket i fråga. För vissa språk innebär det miljoner eller rentav miljarder ordformer inklusive böjda, sammansatta och avledda ord. Det stora flertalet av stavelse­gränserna produceras av denna ytterst tillförlitliga algoritm.

Ord som modellen inte känner igen avstavas med en striktare algoritm i avsikt att föreslå enbart korrekta avstavningsgränser. För de flesta språk ger denna tudelade logik en häpnads­väckande tillförlitlighet på över 99,9 %.

Selektiv avstavning för bättre läsbarhet och look

När du avstavar en smal tidningskolumn kan du behöva praktiskt taget alla acceptabla avstavningsgränser för att åstadkomma jämna spalter. Avstavnings­algoritmen försöker vara konsekvent i de fall där flera alternativa avstavningar är tillåtna. Lingsofts avstavningsmodul kan således producera tillräckligt med konsekvent valda avstavningsgränser för vacker spalt­utjämning.

Avstavningskomponenten ger typbeteckning för stavelsegränserna. Denna egenskap kan användas för selektiv avstavning. I språk med långa samman­satta ord har icke-avstavad text ofta ojämn och ful vänster marginal. Du kan förbättra utseendet och läsbarheten genom att tillåta selektiv av­stavning vid sammansatta ords ordgränser. Texten flyter jämnare, men har inte aggressivt avstavade korta stavelser i början eller slutet på en rad. Varför inte använda automatisk selektiv avstavning för att förbättra dynamiska webbsidors typografi, precis som i denna artikel.

Kompakta, robusta, snabba och lätta att integrera

Lingsofts egna språkmodeller är grundvalen i Lingsofts programmoduler för stavnings- och grammatikkontroll, tesaurus och avstavning samt språk­analysatorer för sökapplikationer och textanalys. Modellerna uppdateras regelbundet.

Språkmodellens lexikala innehåll och regler kompileras till en kompakt och och samtidigt ytterst snabb finit transduktor som tillsammans med avstavnings­algoritmerna och annan data ingår i en binärfil på endast några megabyte.

Lingsofts avstavningskomponenter ansluts till mjukvara med Lingsofts programmeringsgränssnitt för Windows, Linux, Mac samt Java för bland annat webbaserad service. Gränssnittet stöder Unicode.

Flexibla och anpassbara

Du behöver kanske kunna blockera ett visst avstavningsförslag, eller så vill du använda en annan språknorm än den som Lingsoft följer. Du vill kanske också hindra att t.ex. vissa företagsnamn avstavas.

I Lingsofts användar­ordlista för avvikande avstavning kan du införa avstavnings­gränser av tre typer eller markera att ordet i fråga inte alls avstavas. Med ett språkligt arbetsflöde kan du sprida ut centralt godkända avstavnings­undantag för hela din organisation.


Produktspecifikationer | Hur köpa

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.