Lingsoft® 

Finlandssvensk taligenkänning från Lingsoft

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

16.12.2009 – Lingsoft har publicerat ett taligenkänningsprogram för finlandssvenska. Programmet lämpar sig speciellt väl för automatiserade telefontjänster. Taligenkänningsprogrammet bygger på samma principer och programstomme som Lingsofts finska taligenkänning, och gör det således lätt att erbjuda talstyrd service på bägge språken. Svenska kulturfonden har medverkat i projektet som finansiär.

"Taligenkänningsprogrammet kompletterar vårt sortiment av produkter och tjänster för finlandssvenska. Finlandismkontrollen Svefix används på många ställen, bl.a. i läroinrättningar. Vi har också som målsättning att producera en applikation för utskrift av finlandssvenskt tal", säger Juhani Selänniemi från Lingsoft.

"Taligenkänningsprogrammet hjälper oss finlandssvenskar att få tillgång till talstyrd service. Svenska kulturfonden har som syfte att stöda projekt och lösningar som förbättrar finlandssvenskarnas vardag och det här är ett konkret projekt som gör att företag och organisationer nu kan erbjuda talstyrd service också på svenska i Finland - vi hoppas att man använder den möjligheten", säger Krister Ståhlberg från Svenska kulturfonden.

I Finland har talstyrd service än så länge inte spridit sig i samma mån som i många europeiska länder och framförallt USA, där talstyrning används allmänt bland annat för abonnemang, beställning av varor och tjänster, telefonväxlar, meddelanden och diktafoni. Situationen förväntas förändras också i Finland inom en snar framtid.

Mer information

Lingsoft Ab – Juhani Selänniemi
telefon: 358 2 279 3300

Svenska kulturfonden – Krister Ståhlberg och Tove Ekman
telefon: 358 9 6930 7300

Lingsoft

Lingsoft Ab är ett internationellt fullserviceföretag inom språkteknologi. Företaget tillhandahåller tjänster och lösningar, i vilka ingår översättningar och ordlistor, verktyg för skribenter och läsare, söktjänster, textutvinning, undervisningsapplikationer och talstyrda tjänster samt e-böcker. Bl.a. språkgranskningsverktygen för sju språk i produktgruppen Microsoft Office kommer från Lingsoft. Lingsofts produkter fungerar i alla vanliga användarmiljöer och program. Lösningarna baserar sig på Lingsofts egna metoder för strukturanalys, som redan uppnått standardstatus i världen. www.lingsoft.fi

Svenska kulturfonden

Svenska kulturfondens uppgift är att stöda den svenska kulturen och utbildningen, det svenska språket och finlandssvensk verksamhet i Finland. Svenska kulturfonden grundades 1908 och är idag en paraplybeteckning för ca 450 fonder, tillkomna genom testamenten och gåvor från privatpersoner, samfund och företag. Svenska kulturfonden ägs och förvaltas av Svenska litteratursällskapet. Avkastningen utdelas via Kulturfondens förtroendeorgan som tillsätts av Svenska folkpartiet. Svenska kulturfonden verkar för att stöda och stärka det svenska språket och den svenska verksamheten i Finland, att utveckla kunnande, kompetens och kreativitet bland finlandssvenskar, och att stöda finlandssvensk samhörighet och identitet. www.kulturfonden.fi

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.