Lingsoft® 

Egna skrivregler i språkkontrollprogrammen från Lingsoft

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Helsingfors, 23.4.2008 – Det finländska språkteknologiföretaget Lingsoft publicerade en ny version av sitt programmeringsbibliotek för språkkontroll med stöd för egna skrivregler. Med denna egenskap, som Lingsoft kallar SURE (Simple User-defined Rule Extension), kan du själv dynamiskt göra egna skrivregler utan att själva kontrollprogrammet behöver uppdateras. SURE kan bland annat användas i språkkontrollservern Lingsoft Proofreader Server, i språkkontrollprogrammet Lingsoft Proofreader for Adobe InDesign som innehåller de nya grammatik- och stilkontrollerna samt i ett flertal program från OEM-partners.

Flexibilitet och noggrannhet i den automatiska språkkontrollen

Med hjälp av SURE är det möjligt att skapa regler som t.ex. upptäcker felskrivna former av sådana egennamn som är svåra att skriva – även med avseende på stora och små bokstäver – såsom al-Qaida och Osama bin Laden. Med dessa regler är det även möjligt att i en organisation definiera t.ex. om man konsekvent önskar skriva Beijing eller Peking. Eftersom reguljära uttryck kan användas både i den upptäckta teckensträngen och i ersättningsförslaget, kan man rätt bra upptäcka skrivfel av en viss typ. SURE-reglerna ersätter emellertid inte de egentliga grammatik- och stilreglerna i Lingsofts språkgranskningsprogram.

”Lingsofts syfte med denna egenskap är att underlätta bl.a. pressens kontrollrutiner och professionella språkkontrollrutiner i allmänhet. Många redaktörer har sitt eget sätt att uttrycka sig och önskar ofta konsekvent använda endast det ena alternativet av två korrekta varianter. Vårt verktyg ger möjlighet till detta”, konstaterar Lingsofts försäljningsdirektör Ari Nyfors.

Lingsoft Ab

Lingsoft är ett internationellt fullserviceföretag inom språkteknologi. Företaget tillhandahåller ett brett urval av produkter och tjänster för talat och skrivet språk. Lingsofts lösningar bygger på egna ord- och meningsanalyser med standardstatus i världen, och företaget levererar bl.a. språkgranskningsverktyg till Microsofts Office-produktgrupp för totalt sex språk. Lingsofts språklösningar bidrar till organisationers framgång. Företaget erbjuder allt från översättningar och ordlistor till verktyg för författare och läsare, textutvinning, undervisningsapplikationer och röststyrda tjänster. www.lingsoft.fi

Mer information:

Lingsoft Absales@lingsoft.fi

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.