Lingsoft® 

Lingsoft Svefix 2.2

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Svefix är avsett som ett hjälpmedel vid språkgranskningen av svenska, speciellt finlandssvenska texter. Svefix har ett allmänsvenskt och ett finlandssvenskt syfte. Det allmänsvenska syftet är att hjälpa dig att bli kvitt en del små språkfel som lätt kan slinka in när du t.ex. gör ändringar i din text. Det finlandssvenska syftet är att göra dig uppmärksam på så kallade finlandismer i din text, d.v.s. på språkliga drag som förekommer bara eller huvudsakligen i finlandssvenskan. Att någonting är en finlandism behöver inte betyda att det är "fel".


Svefix för Microsoft Office 2010

Svefix för äldre versioner av Microsoft Office för Windows


Svefix hanterar både rättstavning och grammatikalisk stilkontroll. Rättstavningsmodulen reagerar på ord som dess lexikonbas och ordbildningsregler inte känner igen. Svefix reagerar t.ex. om du skrivit mångga och ger som ersättningsförslag många och mångla. Svefix markerar också om du råkat skriva ihop t.ex. mångahus (dvs. många hus utan mellanslag). Rättstavningen studerar ett ord i taget och har ingenting att anmärka på t.ex. i frasen ett skräckregim (två korrekt stavade ord). Men Svefix kan också studera ord i deras grammatiska kontext.

Grammatikmodulen i Svefix kontrollerar ett stort antal språkliga drag som har att göra med grammatik, finlandismer, teckenanvändning och stilmarkerade ord. Till exempel:

Grammatik: Vi har ett skräckregim. (Rätt: Vi har en skräckregim.)
Finlandism: De gjorde ett klokt beslut. (Rätt: De fattade ett klokt beslut.)
Teckenanvändning: Jag har 10.500 euro. (Rätt: Jag har 10 500 euro.)
Stilmarkerat ord: De bor nånstans i byn. (Talspråkligt ord.)

De olika typer av fel och andra drag som Svefix har kontroller för redovisas under rubriken Kontrollkategorier i användarhandboken. Svefix ger alltid en förklaring till vad det hittar i texten och oftast också ersättningsförslag.

Svefix går igenom texten en mening i taget så att meningen först granskas på ordnivå (rättstavning) och sedan på satsnivå (grammatikkontroll). Rättstavningen och grammatikkontrollen är tekniskt självständiga moduler: man kan i princip använda den ena utan att använda den andra. Grammatikmodulen klarar dock sina uppgifter bäst om den körs på stavningskontrollerad text.

Svefix finns nu i den uppdaterade versionen 2.2 som bl.a. innehåller en ny stavningskontroll samt reviderade rekommendationer i grammatikkontrollen och finlandismkontrollen. Stavningskontrollen är uppdaterad så att den motsvarar den senaste versionen av Svenska Akademiens ordlista (SAOL 13).

Om du redan har Svefix 1.0 eller 1.1 får du en avsevärd uppgraderingsrabatt (se ovan).

Svefix har utvecklats vid det finländska språkteknologiföretaget Lingsoft Ab. Lingsofts språkkontrollprogram bygger på språkvetenskapliga modeller som utvecklats vid Helsingfors universitet: tvånivåmorfologi (skapad av professor Kimmo Koskenniemi) och restriktionsgrammatik (skapad av professor Fred Karlsson). Svefix har utvecklats med stöd av Svenska kulturfonden i Finland. Svenska språkbyrån (Forskningscentralen för de inhemska språken) har stått för sakkunskapen om finlandismerna.

Mera detaljerad information om Svefix finner du i Handboken.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.