Lingsoft® 

För dig som skriver svenska

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Lingsoft har presenterat en ny version av sin textgranskare för finlandssvenska och rikssvenska. Språkkontrollprogrammet Svefix 2.1 är uppdaterat för att överensstämma med 13 upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Svenska Akademien är den viktigaste auktoriteten på svenska ordlistor.

Köp Svefix 2.0 för Microsoft Office (Windows)

50 euro (61 euro inkl. moms)
60 euro + distributionsavgift 10 euro (85,40 inkl. moms)

Upgradera till Svefix 2.0 från föregående version

30 euro (36,60 euro inkl. moms)
40 euro + distibutionsavgit 10 euro (61 euro inkl moms)

Observera att du bör ha den gamla licensnyckeln till hands när du beställer uppgraderingsversion.

Det populära programmet Svefix som används i stor omfattning har nu utvecklats och blivit ännu bättre. Ändå har vi önskat bevara produktens pris på samma förmånliga nivå. Vi har också gjort inköpet av Svefix enklare. Den nya versionen kan köpas snabbt och bekvämt i vår webbutik.

Lingsoft och den svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) som leds av Mikael Reuter har i ett nära samarbete uppdaterat språkgranskningsprogrammet Svefix. Även programmets funktion har förbättrats. Reglerna för finlandismer har uppdaterats och motsvarar de nuvarande rekommendationerna. Ordlistan har kompletterats med den högklassiga och välkända Svenska Akademiens Ordlista 13.

Nya Lingsoft® Svefix är ett utomordentligt verktyg för författare och läsare som du kan använda för kontroll av svenska texter. I programmet ingår stavningskontroll, grammatikkontroll, finlandismkontroll och språkkontroll av ortnamn. Med hjälp av Lingsoft Svefix kan du smidigt hitta fel av olika slag i texten samt få ändringsförslag och förklaringar till felen. Svefix kan identifiera cirka 2 000 olika finlandismer.

Läs Svefixbroschyren och Svefix handbok på webben. Du kan också bekanta dig med vårt övriga breda utbud på de här webbsidorna. Vi berättar gärna mer om hur vi kan vara till hjälp i utvecklingen av din språk- och kommunikationsprocess.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.