Lingsoft® 

Ny version av språkkontrollprogrammet Svefix från Lingsoft

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Helsingfors/Åbo/7.2.2007 – Det finländska språkteknologiföretaget Lingsoft Ab presenterade en ny version av sin textgranskare för finlandssvenska och rikssvenska. Språkkontrollprogrammet Svefix 2.0 är uppdaterat för att överensstämma med 13 upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL). Svenska Akademien är den viktigaste auktoriteten på svenska ordlistor. Programmet Svefix är producerat i samarbete med svenska avdelningen vid Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis).

Lingsoft® Svefix är en mångsidig textgranskare

Svefix är ett verktyg för författare och läsare som granskar svenska texter. I programmet ingår stavningskontroll, grammatikkontroll, finlandismkontroll och språkkontroll av ortnamn. Med hjälp av Svefix från Lingsoft kan man söka fel av olika slag i texten samt få ändringsförslag och förklaringar till felen. Svefix kan identifiera cirka 2 000 olika finlandismer.

”Målet var att uppdatera och förbättra vår populära textgranskare och därigenom erbjuda våra kunder ett ännu bättre verktyg som stöd för det dagliga skrivarbetet. Jag anser att vi har lyckats väl. Ett stort tack till svenska avdelningen vid Focis och avdelningens chef Mikael Reuter. Jag är särskilt nöjd med att vi har kunnat utnyttja materialet i Svenska Akademiens Ordlista 13 i den nya programversionen”, säger Juhani Reiman, vd för Lingsoft.

Lingsoft® Svefix kan köpas på webben och installationen i användarens dator är snabb. Programmet används i Microsoft Word och fungerar på samma sätt som Words egen språkkontroll. Eventuella stavfel visas understrukna med röd linje och eventuella grammatikfel är utmärkta med grön våglinje.

Mer information om Svefix 2.0

Lingsoft Ab

Lingsoft är ett internationellt fullserviceföretag inom språkteknologi. Företaget tillhandahåller ett brett urval av produkter och tjänster för talat och skrivet språk. Lingsofts lösningar bygger på egna menings- och ordanalyser med standardstatus i världen.

Lingsofts språklösningar bidrar till din organisations framgång. Du får allt från översättningar och ordlistor till verktyg för författare och läsare, textutvinning, undervisningsapplikationer och röststyrda tjänster.

Mer information

Produktionschef Juhani Selänniemi, tel. 040 845 4331

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.