Lingsoft® 

Lingsoft® Svefix 2.2
Handbok

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

1. Introduktion till Svefix

  Stavningskontrollen

  Grammatikkontrollen

2. Installation


   Svefix 2.2


  2.2 Installera och avinstallera

3. Användning

  3.1 Kontroll av en färdig text

  3.2 Bakgrundskontroll

  3.3 Dialogrutor

   Stavningskontrollen

   Grammatikkontrollen

   Bakgrundskontroll

  3.4 Inställningar

4 Begränsningar

5 Kontrollkategorier

  5.1 Grammatik

   Bestämdhetsform hos substantiv

   Bestämdhetsform hos adjektiv

   Bestämdhetsform vid denna

   Genuskongruens

   Numeruskongruens

   Maskulinform hos adjektiv

   Predikativkongruens

   Supinum utan ”ha”

   Dubbelt supinum

   Dubbel passiv

   S-passiv efter vissa verb

   Infinitiv med ”att”

   Infinitiv utan ”att”

   Infinitiv efter preposition

   Finit verb efter hjälpverb

   Antalet finita verb

   Inget finit verb

   Inget verb

   Placering av adverb i bisats

   Placering av negerat led i bisats

   Ledföljd i frågande bisats

   Pronomenets form efter preposition

   Dubbel negation

   Prepositionsbruk vid tvåledade konjunktioner

   Konstruktionen ”möjligast” + adjektiv

  5.2 Finlandismer

   Finlandismkontrollens omfattning

   Syftet med finlandismkontrollen

   Finlandism: bör ej användas

   Finlandism: bör undvikas i språkligt neutral text

   Finlandism: i viss betydelse

   Finlandism: gångbar i Finland, inte i Sverige

   Finlandism: vardagligt eller dialektalt uttryck

   Förhållandet mellan finlandismkontroll och grammatikkontroll


  5.3 Teckenanvändning

   Citattecken

   Tankstreck och bindestreck

   Flera skiljetecken i rad

   Flera mellanslag i rad

   Mellanslag vid citat, parenteser, skiljetecken och specialtecken

   Förkortningar

   Sifferformatering

   Telefonnummer

   Datumuttryck

   Stor och liten bokstav


  5.4 Stilmarkerade ord

   Byråkratiskt ord

   Talspråkligt ord

   Ålderdomligt ordObs! Det lönar sig att läsa avsnitt 3 Användning. Det hjälper dig att använda Svefix effektivare.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.