Lingsoft® 

Nya flerspråkiga granskningsverktyg från Lingsoft

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Lingsoft har publicerat tre nya programmeringsbibliotek med vilka applikationsutvecklare kan utveckla rättstavnings- och grammatikkontroll samt stavningskontroll och synonymordlistor med ordböjning för applikationer som saknar sådana. Programmeringsbiblioteken och de filer på olika språk för korrekturläsning och språkgranskning som kan anslutas till biblioteken fungerar i de vanligaste operativsystemen såsom Windows, Linux och Mac OS X. Med Java- och Ajax-utvidgningar kan applikationerna anpassas till de vanligaste Java- och webbläsargränssnitten i kundapplikationer.

– Först nu håller vi på att bli medvetna om att texter inte enbart produceras och bearbetas i ordbehandlingsprogram. I Microsoft Office till exempel är man van att använda våra högklassiga korrektur- och grammatikkontrollprogram för de nordiska språken. Vi vill erbjuda granskningsverktyg av motsvarande nivå även för andra tillämpningar, där texter bearbetas, säger Lingsofts verkställande direktör Juhani Reiman.

Sådana applikationer är bl.a. system för verksamhetsstyrning och kundhantering både i företag och inom den offentliga sektorn. Den första granskningsapplikationen som bygger på programmeringsbibliotek presenterades vid det internationella storevenemanget IFRA som arrangerades tidigare denna månad i Amsterdam.

– Det är naturligt att leverantörer av publikationssystem har visat det största intresset för våra nya verktyg. För deras kunder är rättstavningen ett viktigt kvalitetskriterium. Men jag är övertygad om att korrektur av hög kvalitet, som upptäcker felskrivningar här och nu, även behövs på annat håll för att höja ordbehandlingens produktivitet och kvalitet. Enbart patientjournalerna sysselsätter tiotusentals i vårt land, oftast utan professionella granskningsverktyg. De nya programmeringsbiblioteken från Lingsoft är en lösning på detta genom att de ger applikationsutvecklarna bra gränssnittsbeskrivningar, framhåller Reiman.

Granskningsverktygen från Lingsoft består av tre programmeringsbibliotek. LSPROOF ger korrekturläsning och grammatikkontroll, LSHYPH stavningskontroll och LSTHES synonymsökning i moderapplikationen. Till programmeringsbiblioteken kan man ansluta språkresursfiler på olika språk som har sammanställts med hjälp av Lingsofts globalt kända språkmodelleringstekniker, såsom tvånivåmorfologi (two-level morphology model, TWOL) och restriktionsgrammatik (constraint grammar, CG). Med dessa har högklassiga granskningsverktyg kunnat skapas även för språk med mycket krävande ordstrukturer, till exempel för finska.

Lingsoft Ab

Lingsoft är ett fullserviceföretag inom språkteknologi. Företaget tillhandahåller ett brett urval av produkter och tjänster för talat och skrivet språk. Lingsofts lösningar bygger på egna menings- och ordanalyser med standardstatus i världen.

Lingsofts språklösningar bidrar till din organisations framgång. Du får allt från översättningar och ordlistor till verktyg för skribenter och läsare, text mining, undervisningsapplikationer och röststyrda tjänster.

Ytterligare information

Juhani Reiman, verkställande direktör
juhani.reiman@lingsoft.fi
(02) 279 3300, 045 670 6770

Juhani Selänniemi, produktionschef
juhani.selanniemi@lingsoft.fi
(02) 279 3300, 040 845 4331

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.