Lingsoft® 

Konsulttjänster, översättning och språkteknologi

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Visste du att du genom att lokalisera din produkt kan öka försäljningen med upp till 25 procent? Använder ni en konsekvent terminologi på ditt företag? Hur effektiviserar ni kommunikationen och andra språkliga processer inom företaget? Vem tjänar på textutvinning (text mining)? Hur kommer det sig att man sparar pengar och skapar nya affärstillfällen med taligenkänning?

Språket är nyckeln

Language Management (språkhantering) är nyckeln till all Lingsofts verksamhet. Design Management täcker allt som har med design att göra. Begreppet syftar på företagets synliga profil. Men hur företaget framstår genom språket är lika viktigt.

Med Language Management avser vi företagets övergripande strategi för att effektivisera verksamheten genom hantering av språkliga element med hjälp av moderna språkredskap. Language Management är nyckeln till framgång i dagens flerspråkiga, globaliserade värld. Den språkliga strategin blir en del av företagets marknadsföringsstrategi och därmed företagets identitet och dess övergripande strategi.

För att skapa en språkhanteringsstrategi inom ditt företag börjar Lingsoft med att fastställa företagets behov. Detta tar normalt några dagar. Vi identifierar de metoder som ger er optimala fördelar och besparingar med hjälp av nödvändiga språkredskap. Vi föreslår lämpliga redskap och tänker ut en kundspecifik Language Management -plan.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.