Lingsoft® 

Skrivarens och läsarens verktyg: förbättra dina texter

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Att skriva och läsa är så vanliga inslag i vardagen att vi ibland glömmer hur mycket de faktiskt påverkar våra liv. Hur skriver du så korrekt som möjligt samtidigt som du använder rätt termer? Och hur kan du utveckla en sammanhängande språklig profil för ditt företag? Hur håller du reda på vad som redan har skrivits om ett ämne så att du undviker onödiga upprepningar? Varför fungerar inte de bekanta ordbehandlingsverktygen i ditt DTP-program?

20 års erfarenhet av att hjälpa skribenter

Lingsoft har levererat högklassiga språkgranskningsverktyg sedan 1989. Dessa används ihop med Microsoft Office över hela Norden och Tyskland.

Lingsofts språkgranskningsverktyg kan delas upp i allmänna och skräddarsydda granskningsverktyg. Den senare typen används för att språkgranska texter inom specialområden eller företagsspecifika dokument. Förutom stavnings- och grammatikkontroll innehåller våra språkgranskningsverktyg även avstavningskontroll samt en synonymordbok. Dessa verktyg finns för olika plattformar (såsom Windows, Mac OS X och Linux) och program (såsom Adobe InDesign och InCopy).

Allmänna språkgranskningsverktyg för olika tillämpningar

Våra allmänna språkgranskningsverktyg fungerar i olika operativsystem (såsom Windows, Mac OS X och Linux) och program (såsom Microsoft Office, Adobe InDesign och InCopy).

Skräddarsydda verktyg anpassade efter stilen i ditt företag

Skräddarsydda språkgranskningsverktyg är Lingsofts unika och kostnadseffektiva lösning för arbetsuppgifter som innefattar språkgranskning av ämnesspecifika texter. Lingsoft Proofreader for IT Texts verifierar IT-terminologi och anpassar texten till Microsoft-standard, Lingsoft Proofreader for EU Texts ser till att en viss EU-text innehåller rätt terminologi och har rätt stil. Dessa har tillsvidare utvecklats för finska.

Corporate checkers är Lingsofts lösning för effektiv hantering av företagets språk.

Lingsoft® Svefix identifierar skillnader mellan finlandssvenska och rikssvenska. Svefix har utvecklats i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken i Finland.

Verktyg som bygger på högklassiga ordlistor

Flerspråkig och återanvändningsbar information (t.ex. lättåtkomliga ordlistor, ordböcker och översättningsminnen) är verktyg för att återanvända texter och textavsnitt.
Mer information om sökverktyg hittar du i avsnittet Textverktyg.

Våra kunder är bl.a. Microsoft, Adobe, leverantörer av tidningssystem, tidningar och förlag samt företag inom programintegration.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.