Lingsoft® 

Publikationer

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Publikationer: traditionellt men i ny form
Vad är e-böcker? Eller m-böcker, för den delen? Har du nytta av specialiserade språkhandböcker och ordlistor med anknytning till ditt jobb? Och vore det inte bra att få tillgång till ordlistorna via datorn och per telefon? Är du intresserad av språklitteratur?

Ordböcker och ordlistor

  • Lingsoft One-Hour Words® – miniordböcker för de tillfällen du verkligen behöver dem! Rolig och enkel tillgång till information om fotboll, segling, musik eller mat. Det finns även stadshandböcker och företagsvokabulär.
  • Särskilda ordlistor såsom synonymordböcker för alla de nordiska språken och tyska.
  • Lexikon, d.v.s. ordböcker som kan maskinläsas och användas i diverse applikationer.
  • Elektroniska ordböcker, ordboksplattformar och tillhörande verktyg.

Lingsoft Language Library®

Lingsoft Language Library är en serie som är utformad för både språkproffs och amatörer med publikationer som innehåller flera språkaspekter. Här finns till exempel språkhandböcker inom olika områden, språkgranskningsverktyg grundade på referensmanualer, textböcker, handböcker och ordlistor. Serien finns på många språk och oftast även i elektronisk form.
  • EU-kielen käsikirja är till för EU-översättare och alla som skriver EU-texter på finska.

Våra kunder är bl.a. Helsingin Sanomat, Alma Media, Grafimedia, Anygraaf och Saxotech samt bibliotek, förlag och privatpersoner.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.