Lingsoft® 

Undervisningsprogram och -verktyg: tillgängliga, enkla och tydliga

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Hur ser egentligen ett ords struktur ut? Hur är meningarna strukturerade grammatiskt? Kan en utländsk person förstå finskans ”kädessänikö”? Hur kan vi utnyttja språkteknologi för att göra det lättare för barn, studenter eller invandrare att lära sig ett språk? Kan språkteknologi användas för att underlätta kommunikationen för personer med speciella behov? Vilka lösningar för självutveckling kan vi skapa med hjälp av tillgängliga språkredskap?

Ett naturligt och användarvänligt gränssnitt

Språkteknologi ger oss stora möjligheter att underlätta olika typer av kommunikation och fungerar bra som undervisningsredskap med flera användningsområden.

Kommunikationsstödjande verktyg

Imagetalk® Symbol Writer är ett symbolkommunikationsprogram för personer med tal- eller språkinlärningssvårigheter. Symbol Writer fungerar i Nokia 7710 multimediatelefon med pekskärm.

Verktyg som hjälpmedel

Hos verktyg som bygger på programvara är de viktigaste funktionerna för texttillgänglighet bl.a. skärmläsare, talsyntes och talstyrda program som fungerar i tredjepartsprogram.

Lingsoft Speech Controller gör det möjligt för synskadade att styra datorn med talet. Denna lösning grundar sig på Lingsofts talaroberoende taligenkänning och fungerar på en vanlig Windows-PC. Programmet har utvecklats i samarbete med Synskadades centralförbund i Finland.


Våra kunder är skolor, universitet, föreningar och privatpersoner.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.