Lingsoft® 

Innovationer med hjälp av samarbete

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Språket är vårt viktigaste kommunikationsmedel med andra människor och med resten av världen. Vi lever i allt större utsträckning i och omgivna av språk. Ändå har språket förbisetts som produktionsfaktor. Språkindustrin är en del av informationsindustrin vilket är ett av de mest dynamiskt växande områdena i vår tid. Flerspråkig kommunikation ökar stadigt och språkteknologi slår igenom på nya områden, av den enkla anledningen att språket är ett grundläggande verktyg för att styra affärsprocesser.

Gemensamt utbud för kundprojekt

Områden där Lingsofts produkter kan användas är bl.a.:
  • Flerspråkig kommunikation
  • Skriv- och läsverktyg
  • Sökverktyg
  • Textutvinning (Text mining)
  • Omvärldsbevakning (Business Intelligence)
  • Talprodukter
  • Ordlistor och undervisningshjälpmedel
  • Semantiskt nät och ontologier
Lingsofts målsättning är att öka effektiviteten genom att erbjuda produkter och språkteknologiska tjänster. Vi anser att de optimala fördelarna för alla inblandade kan uppnås genom gemensamma åtgärder inom företag och forskning med sikte på gemensamma mål. På så vis kan vi skapa en gemensam marknad som i sin tur främjar resten av branschen genom att skapa möjligheter för nya produkter och öppna nya marknader.

Lingsoft samarbetar med alla de stora aktörerna på området. Vi är även engagerade i ett antal nationella och europeiska projekt. Lingsoft har t.ex. varit en av nyckelaktörerna i flera av den finländska Teknologiska utveckligscentralen Tekes största språkteknologiprojekt.

Våra kunder är bl.a. små innovativa företag som behöver språkteknologi för sina projekt och produkter inom forskning och utveckling.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.