Lingsoft® 

Teknik och resurser för programutvecklare och forskare

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Vore det inte praktiskt att få fram alla böjda former av ett visst ord i grundform? Vill du få en analys av de grammatiska strukturerna för en viss mening eller ha alla ord i grundform? Vore det inte bra att kunna identifiera alla strukturer med ditt företag som subjekt, dvs. som operatör?

Pågående utveckling av språkmoduler

Lingsofts program och verktyg som utnyttjar språkteknologi inom lingvistisk analys hjälper dig att nå framgång. Dessa verktyg finns tillgängliga för universitet, forskningsinstitut och företag som behöver språkteknologiska moduler för sina egna program.

Produkter och tjänster – från ord till tal

Alla Lingsofts stora lösningar finns tillgängliga som både produkter och tjänster.
  • Ordanalys (morfologi)
  • Satsanalys (syntax)
  • Ordböcker och lexikon
Vi erbjuder även följande lösningar:
  • Indexering och sökverktyg
  • Avstavningskontroll
  • Språkgranskning
  • Språkigenkänning
  • Taligenkänning
  • Talsyntes
Lingsofts utvecklingspaket används på ett antal universitet och företag. Universiteten använder Lingsofts forskningsverktyg, och företagen har nytta av program som grundar sig på dessa verktyg. Lingsofts kunder är bl.a. företag från de flesta språkrelaterade områden såsom informationssökning, databashantering och förlagsverksamhet. Lingsoft är en av de största leverantörerna av språkmoduler till Microsoft. Detta samarbete utvecklas kontinuerligt.

Våra kunder är bl.a. universitet och företag inom programintegration som använder språkteknologi.

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.