Lingsoft® 

Varför välja Lingsofts grammatikkontroll

Välj språk  
Sök på webbplatsen  

Grammatik- och stilfel kan vara pinsamma och i somliga fall rentav farliga och kostsamma. Ofta är det fråga om rätt så enkla fel, som inte alls beror på att skribenten är ovetande om hur det borde ha varit, men på tidspress, redigering genom att kopiera och klistra, eller ren slentrian. Många organisationer har tjocka stilguider, men för det mesta ligger de någonstans i bokhyllan. Finns det ett bättre sätt att implementera korrekt grammatik och god stil i ditt skrivande? Javisst.


Så fungerar grammatikkontrollen


Lingsoft grammatikkontroller för danska, finska, norsk bokmål och svenska upptäcker vissa grundläggande feltyper i det skrivna språket. Varje språk har sina genuina regler och felkategorier, återspeglande den grammatikaliska strukturen hos språket i fråga beroende på hurudana fel reglerna kan hitta tillräckligt pålitligt och konsekvent utan att ge alltför ofta falsk alarm. I och med att grammatikkontrollen granskar större helheter än bara enskilda ord, kan den hitta förutom grammatikfel också bl.a. interpunktions- och sifferformateringsfel samt laddade ord och uttryck.

Avancerade regler med restriktionsgrammatik

Lingsoft var först med att använda restriktionsgrammatik för sökning av grammatikfel, och följaktligen betraktas våra grammatikkontroller för de skandinaviska språken och finska som den absoluta toppen i sitt slag.

Den svenska kontrollmodulen hittar bland annat vanliga kongruensfel och enklare fel i verbkedjor, sammanlagt mer än fyrtio olika feltyper. Varje feltyp kan väljas eller vrakas separat.

De flesta grammatikreglerna ger ett eller flera möjliga korrekturförslag för det upptäckta felet. I somliga fall kan korrigeringen av ett fel ge upphov till att ett ytterligare fel upptäcks, typiskt ett kongruensfel. I somliga fall är det inte möjligt att ge ett automatiskt korrekturförslag. I dessa fall ger grammatikkontrollen en beskrivning av det upptäckta felet.

Lingsoft har strävat till att minimera antalet lingvistiska fel så, att en adekvat balans har uppnåtts mellan upptäckt av fel och undvikande av falska alarm, såvida en sådan balans kan uppnås med datalingvistiska medel. Lingsoft har satt som mål att uppfylla följande guldstandardkriterium:

Antalet falska alarm bör vara högst en (1) per standard A4-sida (enkelt radavstånd, icke-formaterad text av storlek 12 punkter).

Analysen av ordstrukturer som utgångspunkt

Grammatikkontrollen använder Lingsofts egna språkmodeller för hantering av ordbyggnad inklusive böjningsmönster, härledningar och sammansättningar. Ett ord igenkänns i alla dess böjda former. Härlednings- och sammansättningsmekanismerna tillåter att nya ord formas på basen av föreliggande ord i modellen. Denna produktiva mekanism har ibland begränsats för att öka precisionen, dvs. alla teoretiskt acceptabla ordböjningar, härledningar och sammansättningar godkänns inte.

Grammatikkontrollen använder ordanalyskomponenten både för analys av inkommande text och vid generering av förslag som tar hänsyn till böjninsformer. För att uppnå en tillförlitligare upptäckt av grammatikfel disambigueras ordanalysens resultat med Lingsofts restriktionsgrammatikparser för språket i fråga före tillämpningen av grammatikreglerna.

Lingsofts unika infallsvinkel för grammatik- och stilkontroll kan tillämpas också för versioner skräddarsydda för speciella ämnesområden, kundorganisationer eller användargrupper. Varför inte ge er dammiga stilguide ett nytt liv och låta skräddarsy en stilkontroll för ert organisationsspråk.

Kompakta, robusta, snabba och lätta att integrera

Språkmodellens lexikala innehåll och regler kompileras till en ytterst kompakt och snabb finit transduktor, som tillsammans med disambiguerings- och grammatikreglerna samt grammatikkontrollens egentliga programlogik och övrig data paketeras i en binärfil på högst några megabyte.

Lingsofts grammatikkontroller kan integreras med nästan vilken som helst applikation med hjälp av Lingsofts programmeringsbibliotek LSPROOF för Windows, Linux, Mac m.fl. LSPROOF är ett gemensamt programmeringsbibliotek för Lingsofts stavnings- och grammatikkontroller, och stöder Unicode. Du kan använda kontrollmoduler för flera språk, inklusive skräddarsydda stavnings- och grammatikkontroller. Java- och NET-programmeringsgränssnitt är också tillgängliga bland annat för språklig kontroll i webbapplikationer.


Produktspecifikationer | Hur köpa

 
Skriv ut   RSS


Microsoft® Gold Certified Partner    Adobe® Solution Partner    SDL | LSP Partner Program | Advantage Plus Partner
Copyright ©1986-2018, Lingsoft Ltd.